Proxectos nacionais

SUEROVAL

GO SUEROVAL: Revalorización do soro de quesería lácteo para a obtención dun ingrediente de alto valor 100% natural e a elaboración dunha nova gama de produtos alimentarios

O soro de quesería é o líquido resultante da coagulación do leite na fabricación do queixo tras a separación da caseína e da graxa. É o principal efluente das industrias queseras e é altamente contaminante polo seu elevado contido en materia orgánico. Por iso, o proxecto SUEROVAL busca obter un aditivo de alto valor a partir do soro lácteo, desecándolo mediante un deshidratador híbrido solar de pegada de carbono case nula. Por outra banda, obterase fariña de castaña procedente da moenda daquelas que non serven para a súa comercialización directa debido a que non son adecuadas polas súas características en canto a aspecto, peso, tamaño etc.

Coa obtención do aditivo de alto valor e en combinación coa fariña de castaña, o Grupo Operativo SUEROVAL elaborará tres produtos destinados a alimentación humana: barritas enerxéticas, flocos e snacks. Para iso, e partindo do soro lácteo obtido na produción de queixo D.O.P. Cebreiro exponse os seguintes obxectivos específicos:

 • Obter un aditivo de alto valor mediante a deshidratación solar do soro lácteo.
 • Reducir o volume de soro de quesería que é necesario xestionar como residuo, valorizándoo como ingrediente alimentario.
 • Deseñar e construír un deshidratador de dobre etapa alimentado por enerxía solar fotovoltaica e dimensionado para as condicións, volumes e necesidades do proxecto.
 • Analizar a composición funcional do aditivo de alto valor obtido.
 • Deseñar unha gama de produtos idónea para incorporar este aditivo de alto valor: barritas enerxéticas, snacks e flocos.
 • Obter derivados da castaña cunha composición óptima para a gama de produtos deseñados.
 • Industrializar a elaboración final da gama de produtos deseñada (barritas enerxéticas, snacks e flocos).

Os resultados potenciais que se esperan deste proxecto son:

 • Valorizar o soro de quesería da produción de queixo D.O.P. Cebreiro transformándoo nun aditivo de alto valor mediante deshidratación solar.
 • Reducir o volume de soro de quesería que é necesario xestionar como residuo.
 • Poñer no mercado unha gama de produtos (barritas enerxéticas, snacks e flocos) que incluirán na súa receita fariña de castaña, dando saída a aquelas que non son aptas para a venda directa.
 • Adaptar o deseño e poñer a punto un deshidratador solar de dobre etapa que poida asumir a produción diaria de soro lácteo obtido na produción de queixo D.O.P. Cebreiro, optimizando o proceso de desecado e as condicións de proceso para facer viable a súa implementación.
 • Poñer ao dispor do sector agroalimentario solucións innovadoras para a revalorización de subproductos, así como receitas para a obtención dunha nova gama de produtos que responden ás novas demandas dos consumidores, fomentando a súa modernización e diversificación.

Este proxecto está financiado polas axudas para a execución de proxectos innovadores dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027. A Consellería do Medio Rural é o órgano da Administración galega ao cal lle corresponde propoñer e executar as directrices xerais no ámbito rural e engloba as competencias en materia de agricultura, gandería, desenvolvemento rural e ordenación comarcal, estruturas rurais, industrias agroalimentarias e forestais, montes, prevención e defensa dos incendios forestais.

O Grupo Operativo SUEROVAL está formado por un equipo multidisciplinar composto por Queixos Castelo de Brañas SL, Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA), o Centro Tecnolóxico dá Carne (CTC), Trasdeza Natur S Coop Galega, Amarelante e o Grupo de Aplicacións Enerxéticas Sostibles da USC como entidade colaboradora.

Descarga o tríptico informativo: ES

 

FINANCIACIÓN

179.340,00€ (100% subvencionado)


ORZAMENTO

179.340,00€


SOCIOS

Queixos Castelo de Brañas SL

Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA)

Centro Tecnolóxico da Carne (CTC)

Trasdeza Natur S Coop Galega

Amarelante


Casos de éxito