Proxectos nacionais

BIO_MARTERRA

GO BIO_MARTERRA: Efecto da aplicación de bioestimulantes elaborados con algas a estrés abiótico e bióticos en variedades autóctonas de horta, pataca e viña

Os desafíos asociados coa produción agrícola sostible e a mitigación do cambio climático requiren de solucións innovadoras para garantir a subministración de alimentos para unha poboación en constante crecemento. É por iso que o proxecto BIO_MARTERRA céntrase en demostrar que os bioestimulantes elaborados con algas mariñas poden mellorar a sustentabilidade e resiliencia na agricultura.

O Grupo Operativo BIO_MARTERRA ten como obxectivo principal demostrar o efecto beneficioso dos bioestimulantes elaborados con algas mariñas da costa galega en situacións de estrés abiótico, como son as altas temperaturas ou a seca, e estrés biótico, tales como ataques de fungos patógenos. Con este proxecto preténdese:

 • Aproveitar subproductos e valorizar as algas mariñas utilizando descartes como materia prima.
 • Incrementar o rendemento agronómico e económico debido a diferentes bioestimulantes que favorecen a sustentabilidade e competitividade do sector.
 • Contribuír a xerar impacto ambiental positivo, diminuíndo o uso de fertilizantes de sínteses e pesticidas e a correspondente redución na contaminación do chan e auga, protexendo a biodiversidade e saúde humana.
 • Fomentar a sinerxia entre expertos permitindo a transferencia efectiva de coñecementos e resultados entre a industria, os centros de investigación e os agricultores.

Os resultados potenciais que se esperan deste proxecto son:

 • Ofrecer aos agricultores unha liña de bioestimulantes ecolóxicos elaborados con extractos de algas mariñas que favorezan o desenvolvemento dos cultivos e reforcen as plantas fronte a estrés abiótico e bióticos no momento actual e con visión de futuro.
 • Poñer ao dispor dos agricultores información necesaria sobre os métodos de aplicación dos bioestimulantes elaborados cos extractos de algas en diferentes cultivos de horta, pataca e viña, facendo fincapé nos beneficios que achegan.
 • Diminuír os subproductos xerados na actividade das algas mariñas, valorizando descártelos e as especies que non se comercian actualmente ao ser utilizadas para a elaboración dos extractos.
 • Reducir o uso de insumos agrícolas de orixe non natural en diferentes tipos de cultivo sen que iso repercuta na calidade final dos produtos.

Este proxecto está financiado polas axudas para a execución de proxectos innovadores dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027. A Consellería do Medio Rural é o órgano da Administración galega ao cal lle corresponde propoñer e executar as directrices xerais no ámbito rural e engloba as competencias en materia de agricultura, gandería, desenvolvemento rural e ordenación comarcal, estruturas rurais, industrias agroalimentarias e forestais, montes, prevención e defensa dos incendios forestais. Orzamento 179.634,83 €.

O proxecto está formado por un equipo multidisciplinar composto por PORTOMUIÑOS SL, Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), o grupo de investigación VIOR da Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC), a Unidade de xestión de residuos e fertilización do grupo Agronomía da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Avelino Santana García e, como entidades cooperantes, o Centro Investigacións Agrarias Mabegondo (CIAM-Agacal) e Horta da Lousa.

Descarga o folleto informativo: ES

 

 

FINANCIACIÓN

179.634,83€ (100% subvencionado)


ORZAMENTO

179.634,83€


SOCIOS

Socios:

 • PORTOMUIÑOS SL
 • Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA)
 • O grupo de investigación VIOR da Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC)
 • A unidade de Xestión de residuos e fertilización do grupo Agronomía da Universidade de Santiago de Compostela (USC)
 • Avelino Santana García

Entidades cooperantes:

 • Centro Investigacións Agrarias Mabegondo (CIAM-Agacal)
 • Horta da Lousa


Casos de éxito