Proxectos nacionais

TIRAC

TIRAC é un proxecto realizado por un Grupo Operativo supraautonómico (que abrangue as comunidades autónomas de Galicia, Madrid e Navarra) que ten como finalidade reducir o consumo de antibióticos contra os problemas dixestivos nos coellos de engorde, garantindo a súa saúde e rendibilidade para o gando.

O proxecto aplicará técnicas innovadoras no campo da nutrición que permitan reducir o uso de antibióticos contra os problemas dixestivos nos coellos de engorde, garantindo a súa saúde e rendibilidade para o gandeiro. Reducir o uso de antibióticos é o principal reto ao que se enfronta hoxe o sector cunícola, e é moi probable que a falta de solucións supoña o fracaso dun sector débilmente organizado.

Este proxecto de innovación céntrase no estudo de diversas estratexias nutricionais, centradas nunha formulación de pensos cun baixo nivel proteico e un nivel moderado de fibra soluble, xunto coa incorporación de macroalgas e/ou extractos de algas, en coellos co obxectivo de mellorar a saúde intestinal e polo tanto permitir unha redución/eliminación do uso de antibióticos. Ao mesmo tempo, preténdese conseguir carnes de mellor calidade (cun ​​perfil lipídico cardiosaludable, maior contido en minerais e potencial antioxidante) e potenciar o sector de produción de algas.

Os Grupos Operativos, principais actores na implantación da AEI-Agri (Asociación Europea de Innovación en Agricultura Produtiva e Sostible), son unha das ferramentas fundamentais na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 para impulsar a innovación no sector agrario. -sector alimentario e forestal no ámbito europeo. Trátase da agrupación de axentes de distintos perfís con intereses comúns, como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou formación e divulgación, que se unen para poñer en marcha un proxecto de innovación co fin de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Máis información:

O Grupo Operativo TIRAC é a entidade responsable do presente contido.

FINANCIACIÓN

Este proxecto de innovación está cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014 -2020. Subvención total: 485.043,39 € A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada de aplicar as ditas axudas


ORZAMENTO

491.919,39€


SOCIOS

Membros participantes:

  • Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA).
  • De Heus Nutrición Animal S.A, representante do Grupo Operativo.
  • Porto-Muiños S.L.
  • Universidade de Santiago de Compostela (USC) a través dos Grupos de Investigación en Medicina Animal (ImedA), Anatomía Patolóxica Veterinaria (GAPAVET), Investigación en Sanidade Animal (INVESAGA), Hixiene, Inspección e Control dos Alimentos (LHICA) e Seguridade Alimentaria (LREC).
  • Universidade Politécnica de Madrid (UPM), a través do Grupo de Investigación en Produción Animal (PRAN)

Membros subcontratados:

  • Sociedade Cooperativa de Criadores de Coellos de Naraba
  • PROGACUN-Asociación de produtores de coellos de Galicia
  • Granxa J. Echegoyen S.L.U.


Casos de éxito