Nun mundo en constante transformación, a innovación posiciónase como unha forza esencial para enfrontarnos aos novos retos e maximizar as oportunidades que supoñen os profundos avances ligados á globalización

Subscríbete ao noso
boletín de innovación

01

Financiación pública e xestión de proxectos europeos

02

Divulgación internacional e eventos europeos

03

Ecosistemas de innovación aberta e multi-actor

04

Divulgación e transferencia de coñecemento en España

05

Xestión de proxectos nacionais

06

Promoción de proxectos de I+D+i

07

Diagnóstico de innovación

08

Innovación aberta

As nosas novas sobre innovación e emprendemento

Somos a túa voz en Europa.

Queres saber como?

Somos Punto PIDI do CDTI