Proxectos nacionais

PROTEINLEG

PROTEINLEG é un Grupo Operativo de carácter supra-autonómico cuxo principal obxectivo é desenvolver novas fontes de alimentos ricos en proteínas vexetais innovadoras, rendibles e eficientes no uso dos recursos a partir de leguminosas de grans.

Co desenvolvemento destas novas fontes de alimento, PROTEINLEG pretende proporcionar unha solución innovadora á situación da proteína vexetal a nivel nacional e europeo, cun déficit no saldo comercial do 70% e unha gran dependencia do sector gandeiro á soia como única fonte de proteína vexetal para a produción de pensos compostos.

PROTEINLEG comprométese á recuperación de variedades tradicionais de leguminosas a través dun cultivo sostible e innovador, para utilizalas como materia prima para desenvolver novos alimentos ricos en proteínas vexetais saudables, saborosos e atractivos, tanto para o consumo humano como animal.

Deste xeito, o proxecto persegue un triplo obxectivo:

 1. Garantir unha produción suficiente e sostible de leguminosas e proteínas vexetais, proporcionando alternativas á soia e ás importacións.
 2. Mellorar a calidade e a cantidade das proteínas en leguminosas mediante un enfoque multidisciplinar.
 3. Mellorar a aceptación por parte dos consumidores cara as proteínas vexetais a través de novos produtos saborosos, saudables e atractivos.

O proxecto desenvólvese en catro plans de traballo:

 • Agrobiodiversidade. O obxectivo desta primeira etapa é a selección das variedades tradicionais de leguminosas con maior potencial. Para iso, levaranse a cabo ensaios agronómicos en micro-parcelas e en extensivo, baixo diferentes condicións ambientais e de estrés, avaliando o rendemento das sementes, a cantidade e calidade das proteínas e os niveis de antinutrientes.
 • Sostibilidade. Levaranse a cabo estudos para mellorar a produtividade das variedades seleccionadas en terras agrícolas menos fértiles e en condicións de estrés abiótico e biótico, aplicando enfoques de mellora sostible.
 • Formulación. En liña coa tendencia actual cara a alimentos naturais, innovadores, sostibles e de calidade, empregaranse as variedades de leguminosas previamente seleccionadas para desenvolver alimentos ricos en proteínas vexetais, tanto para consumo humano como animal (alternativas á carne e á soia). Avaliaranse os compoñentes nutricionais destas variedades e obteranse produtos con ampla aceptación e boas características nutricionais.
 • Validación. Finalmente, validaranse a nivel produtivo e industrial as novas fontes de proteínas e os novos produtos (pensos e alimentos) desenvolvidos a partir delas. Os alimentos para consumo humano avaliaranse en calidade sensorial e nutricional, ademais de probas de vida útil. Pola súa banda, os pensos avaliarase en porcos e aves, comparando os resultados obtidos en termos de benestar animal e calidade da carne cun grupo control alimentado con penso a base de soia.

Os Grupos Operativos, principais actores na implementación da AEI-Agri (Asociación Europea para a Innovación na agricultura produtiva e sostible), son unha das ferramentas clave na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 para promover a innovación no sector alimentario e forestal dentro do ámbito europeo. Trátase da agrupación de axentes de diferentes perfís con intereses comúns, como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou centros de formación e divulgación, que están asociados para lanzar un proxecto de innovación co fin de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Para obter máis información sobre os grupos operativos:

O Grupo Operativo PROTEINLEG é o organismo responsable do presente contido.

FINANCIACIÓN

O proxecto está cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de desenvolvemento Rural 2014-2020. Subvención total 552.147,36€. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada da aplicación das devanditas axudas.


ORZAMENTO

556.947,36€


SOCIOS

Para levar a cabo esta iniciativa, PROTEINLEG está formado por un equipo multidisciplinar de carácter supra-autonómico (Galicia, A Rioxa, Andalucía e Madrid) que conta cun total de 14 participantes entre membros solicitantes, subcontratados e colaboradores:

 • Membros solicitantes:
  • Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA) (representante do GO).
  • Ramiro Arnedo, S.A.
  • Almacenes Gamallo, S.L.
  • MIMIC SeaFood, S.L.U.
  • Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC).
  • Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC).
 • Membros subcontratados:
  • Centro Nacional de Tecnoloxía y Seguridade Alimentaria (CNTA).
  • ProSeeds Hybrid S.L.U.
  • Universidade Complutense de Madrid (UCM, Unidad de Genómica).
 • Membros colaboradores:
  • Asociación INVEGEN-BIOVEGEN.
  • Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA).
  • Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL).
  • Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (ASOPORCEL).


WEB

https://www.linkedin.com/company/proteinleg/


Casos de éxito