Proxectos nacionais

AVIENERGY

AVIENERGY é un proxecto realizado por un Grupo Operativo supraautonómico (que abrangue as rexións de Galicia, Castela e León e Murcia) que ten como finalidade promover un uso máis eficiente dos recursos no sector avícola aplicando unha estratexia baseada nos fundamentos do bioeconomía circular, posibilitando un uso máis eficiente dos residuos xerados na actividade avícola para mellorar a competitividade e o impacto ambiental do sector.

Esta estratexia céntrase na recuperación do excrementos xerados nas explotacións avícolas (produción de carne e ovos) para o seu uso como insumo para obter unha fonte de enerxía renovable e fertilizantes e compoñentes para o aproveitamento de nutrientes no solo. Esterco de polo, esterco de galiña e esterco de pavo, representan algúns dos residuos máis abundantes e problemáticos do sector avícola e a solución proposta pretende converterse nunha ferramenta eficiente e ambientalmente sostible coa que contribuír á redución de gases de efecto invernadoiro ao tempo que se mellora a competitividade do propio sector.

O proxecto valorará os estercos xerados termoquímicamente (combustión) mediante un queimador especialmente adaptado a este tipo de residuos que permitirá a obtención de enerxía térmica que se poida utilizar para satisfacer a demanda de calor existente nas explotacións. As cinzas producidas durante a combustión consideraranse un subproduto valioso que se pode aplicar directamente ao solo para aproveitar os nutrientes existentes, favorecendo o crecemento do cultivo. Ademais, analizarase a viabilidade de implantar un sistema de microcoxeración baseado nun ciclo orgánico Rankine para obter enerxía eléctrica que poida ser utilizada na propia explotación. Esta solución innovadora permitiría reducir a dependencia enerxética das explotacións.

Os Grupos Operativos, principais actores na implantación da AEI-Agri (Asociación Europea de Innovación en Agricultura Produtiva e Sostible), son unha das ferramentas fundamentais na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 para impulsar a innovación no sector agrario. -sector alimentario e forestal no ámbito europeo. Trátase da agrupación de axentes de distintos perfís con intereses comúns, como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou formación e divulgación, que se unen para poñer en marcha un proxecto de innovación co fin de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Máis información:

O Grupo Operativo AVIENERGY é a entidade responsable do presente contido.

FEUGA é a entidade responsable do presente contido.

 

 

 

FINANCIACIÓN

Cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020. Subvención total: 565.160,04 €. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada de aplicar ditas axudas.


ORZAMENTO

582.960,04€


SOCIOS

Membros participantes:

  • Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA), representante do Grupo Operativo
  • Energylab
  • Demaux Manufacture S.L.,
  • Granxa José Antonio García,
  • Centro de Edafoloxía e Bioloxía Aplicada do Segura (CEBAS-CSIC)
  • Universidade de Vigo
  • Avícola El Charcon
  • Alimentos del Mediterráneo S.Coop (ALIMER)

Membros colaboradores:

  • UVESA
  • Fundación Alimer

 


Casos de éxito