Proxectos nacionais

ALGATERRA

O obxectivo deste proxecto é desenvolver novos insumos agrícolas con descartes de algas producidos na industria alimentaria, e probar a súa eficacia para ser utilizados tanto na agricultura ecolóxica, como na reconversión e tamén para a agricultura convencional sostible. Para iso utilizaranse tanto técnicas coñecidas como sinxelas -deshidratación e moenda-, así como outras máis sofisticadas como a elaboración de extractos naturais, co obxectivo de mellorar as condicións dos cultivos de horta, pataca e vide de cultivo ecolóxico.

As algas son un recurso natural moi abundante e diverso en Galicia. A industria alimentaria descubriu nos últimos anos un recurso para o sector gastronómico e alimentario que ata entón só se valoraba na cultura culinaria oriental. O crecemento desta industria alimentaria leva á xeración de descartes de gran valor que se poden utilizar para elaborar novos produtos.

Ao mesmo tempo, o sistema de produción ecolóxica aumentou notablemente a súa superficie nos últimos anos, e España lidera o ranking dos países da UE con máis superficie dedicada á agricultura ecolóxica. Este sector demanda novos insumos que contribúan a mellorar o desenvolvemento das plantas de cultivo e as características do solo, e as algas son un recurso ecolóxico de calidade que ten beneficios: como fertilizante, para mellorar as propiedades físicas do solo e como bioestimulante.

ALGATERRA responderá á demanda dos gandeiros en sistemas de agricultura ecolóxica e fará que a actividade arredor da industria galega de algas sexa máis sustentable ambiental, social e economicamente, no marco dunha economía verde e circular.

A través do proxecto desenvolveranse novos insumos agrícolas en diferentes versións: fertilizantes e emendas, como compoñente ou aditivo en substratos e como bioestimulante, e realizarase unha avaliación agronómica dos produtos desenvolvidos para coñecer os seus efectos sobre o saúde do solo e do cultivo, así como no rendemento e calidade das patacas, viñedos e cultivos hortícolas.

Por outra banda, elaboraranse unhas guías de uso que permitan obter o seu máximo potencial en calquera dos sistemas de cultivo propostos:

– Fertilizante deshidratado en pataca e vide.

– Fertilizante deshidratado nunha rotación leituga-tomate.

– Compoñente de substrato para o cultivo de especies hortícolas en fase de sementeira.

– Bioestimulante por aplicación foliar na vide e na horta mediante aplicación foliar.

Consulta o folleto do proxecto aquí.

Consulta a pílula audiovisual do proxecto aquí.

Este proxecto está financiado pola convocatoria de axudas para apoiar proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Plan Rural desenvolvemento (PDR) de Galicia 2014-2020. A Consellería do Medio Rural é o órgano da Administración galega ao que lle corresponde propoñer e executar as directrices xerais no ámbito rural e comprende as competencias en materia de agricultura, gandería, desenvolvemento rural e ordenación do territorio, estruturas rurais, industrias agroalimentarias e forestal, montes e prevención e defensa dos incendios forestais.

FINANCIACIÓN

146.371,52 € - Cofinanciamento UE: 75 % FEADER


ORZAMENTO

182.964,40 €


SOCIOS

Entidade beneficiaria:

PORTO-MUIÑOS, S.L.

Axentes colaboradores:

  • Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA)
  • Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través da Unidade de Xestión de Residuos e Fertilización do grupo de Agronomía.
  • Misión Biolóxica de Galicia-CSIC, a través do grupo de investigación VIOR
  • Adegas Terras De Asorei S.L.
  • Río Ecolóxico
  • Horta Da Lousa S.C.


Casos de éxito