PATRONATO E MEMBROS

Iniciar sesión

Se no ten unha conta de usuario pode rexistrase.

¿Non recorda o seu contrasinal? Recuperala.

Rexistrarse

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ten que ler e aceptar

Iniciar sesión

¿Esquenceu o seu contrasinal?

¿Esquenceu o seu usuario?

O Patronato é o órgano de goberno, representación e administración de FEUGA.

A presidencia do Patronato corresponde a un dos rectores universitarios, mientras que a vicepresidencia resérvase para un representante das empresas asociadas.

PRESIDENTE

Julio E. Abalde Alonso
UDC

VICEPRESIDENTE

Miguel Francisco Rodríguez del Río
Corporación Noroeste S.A.

Ver histórico dende a constitución

Presidentes

2018 – Actualidade

2014 – 2018

2012 – 2014

2005 – 2012

1998 – 2004

1998

1994 – 1998


1988 -1994

1984 -1988

1982 -1984

Julio E. Abalde Alonso
UDC

Salustiano Mato de la Iglesia
UV

Juan Casares Long
USC

José Mª Barja Pérez
UDC

Domingo Docampo Amoedo
UV

José Antonio Rodríguez Vázquez
UV

Darío
Villanueva Prieto
USC

Ramón Villares Paz
USC

Carlos Pajares Vales
USC

José Mª Suárez Núñez
USC

Vice-presidentes

2018 – Actualidade

2017 – 2018

2014 – 2017

2013 -2014

2011 – 2013

2008 – 2011

1992 – 2008

1982 -1992

Miguel Francisco Rodríguez del Río
Corporación Noroeste S.A.

Fernando Merino Rodríguez
Grupo Banco Popular Español

José Manuel Piñeiro Becerra
Grupo Banco Popular Español

Miguel Francisco Rodríguez del Río
Corporación Noroeste S.A.

Julio César Paredes Seoane
Corporación Noroeste S.A.

Emilio Santos Vilariño
Financiera Maderera S.A.

Pedro Fernández Puentes
Zeltia S.A..

Arcadio Arienza Valcárcel
Zeltia S.A..

MEMBROS

Son membros fundadores as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, e as entidades firmantes da Carta Fundacional

Son membros de número aquelas empresas e entidades que deciden colaborar ca Fundación trala firma da Carta Fundacional e que posúen os mesmos dereitos que os miembros fundadores.

Son membros adheridos as empresas e entidades que forman parte da Fundación e colaboran con ela,  non forman parte da Xunta Rectora

Os membros colaboradores son aquelas empresas e entidades que se integran na Fundación durante un periodo máximo de dos anos

Son membros de honra aquelas persoas, empresas ou entidades que o Patronato considera merecedoras de dita mención pola súa especial labor e colaboración a favor da Fundación

Arcadio Arienza Valcarce

1992-2011

Naceu en León en 1914. Foi unha das grandes personalidades do empresariado galego do século XX. Cos irmáns Fernández López, fundador de Cementos do Noroeste, da que nacería o conglomerado industrial Corporación Noroeste. Tamén ocupou postos directivos en Zeltia, a primeira gran farmacéutica galega. Entre 1982 e 1992 desempeñou a vicepresidencia de Feuga. Tras deixar o posto, recoñecéuselle a súa contribución á creación e desenvolvemento da fundación co seu nomeamento como membro de honra.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

1996-2020

Nacido en Ribas de Sil en 1935, foi conselleiro de Presidencia e Administración Pública entre 1990 e 1999, interventor adxunto do Ministerio de Sanidade e xerente da Universidade de Santiago. Foi membro do Consello de Contas de Galicia desde xuño de 2013. Foi nomeado membro de honra de Feuga polo seu notable labor no ámbito universitario e pola súa contribución á promoción da innovación

José María Suárez Núñez

1984-1987

Natural de Santiago (1932), foi catedrático de Medicina nas universidades de Granada, Madrid e Compostela, da última das cales tamén desempeñou o cargo de reitor entre os anos 1978 e 1984; o seu impulso modernizou a Universidade de Santiago. Destacou na súa actividade docente e tamén como investigador, polo que pertenceu a prestixiosos institutos e academias. Suárez Núñez propiciou a creación de Feuga, da que foi o seu primeiro presidente e tamén o seu primeiro membro de honra.

Manuel Fraga Iribarne

1999-2012

Fundador do Partido Popular e un dos pais da Constitución de 1978, naceu en Vilalba en 1922. Xogou un papel moi destacado na transición española á democracia. Desempeñou a Presidencia da Xunta de Galicia entre 1990 e 2005. Tras o abandono das súas responsabilidades no Goberno autonómico, foi senador en representación de Galicia ata pouco antes do seu falecemento en 2012. Foi nomeado membro de honra de Feuga en 1999 en recoñecemento ao seu decidido apoio á I+D+i.

ASOCIARSE

Ser membro de FEUGA, é pertencer a un gran grupo de prestixiosas institucións públicas e privadas, entidades e empresas, que valoran e recoñecen a I+D+i como factor irrenunciable para mellorar a productividade, competitividade, crecimento e beneficio económico das súas empresas ou entidades.

  • Acceso inmediato e directo, cun so interlocutor, a toda a carteira tecnolóxica do SUG.
  • Estudio pormenorizado e individualizado (por cada empresa ou sector) de necesidades, potencial e oportunidades de desenrolo empresarial mediante a innovación tecnolóxica.
  • Catálogos tecnolóxicos a medida e en propia porta ca relación completa da oferta investigadora e tecnolóxica adaptada ás líñas de producción, innovación ou potencial tecnolóxico específico.
  • Contacto, interlocución directa e apoio de grupos ou investigadores del SUG.
  • Actuación como “business angel”.
  • Información, asesoramento xestión de axudas o ventaxas fiscales ó I+D+i.
  • Facilidades para incorporar estudiantes universitarios e titulados recentes, tanto universitarios como de FP, cun alto grado de capacidade, aptitudes e cualificación.
  • Posta a disposición de espacios e infraestructuras dotados da tecnoloxía necesaria para desenrolar unha amplia gama de actividades empresariaies, tales como presentacións, celebración de reunións, conferencias, xornadas, actividades formativas, con importantes descontos no seu precio.