Proxectos nacionais

Valresoleica

VALRESOLEICA é un grupo operativo supraautonómico que ten como obxectivo a valorización de residuos, para convertelos nunha fonte de riqueza á vez que se diminúe o seu impacto ambiental.

A creación dos Grupos Operativos supraautonómicos é unha das ferramentas crave na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 en materia de agricultura produtiva e sustentable para impulsar a innovación no sector agroalimentario e forestal. Trátase da agrupación de axentes de diferente perfil con intereses comúns, tales como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou de formación, que se asocian para poñer en marcha mecanismos ou prácticas innovadoras co obxecto de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Esta actuación está financiada no marco do Programa Nacional de Desarrollo Rural por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), sendo a Dirección General de Desarrollo Rural y política Forestal a autoridade de xestión encargada da aplicación da axuda del FEADER nacional correspondiente.

FINANCIACIÓN

Cofinanciamento UE: 80% Feader


ORZAMENTO

39.150,00 euros


SOCIOS

FEUGA-Fundación Empresa-Universidad Gallega (coordinador)
Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia (APAG)
Cortijo de la Loma S.L.
Universidad de Jaén (Grupo de Investigación Ingeniería Química y Ambiental)
Colaborador: Grupo de Biotecnología industrial e ingeniería ambiental (BiotecnIA) da Universidade de Vigo


Casos de éxito