Proxectos nacionais

Diagrint

DIAGRINT é un grupo operativo supraautonómico que busca mellorar o rendemento do cultivo de cereais (millo, trigo), pataca e pradería en distintas zonas españolas utilizando fertilizantes máis eficientes. Ademais promove o asesoramento ao agricultor, a través do emprego de ferramentas intelixentes que permitan un diagnóstico máis rápido e fiable, co fin de reducir custos e danos ambientais.

A creación dos Grupos Operativos supraautonómicos é unha das ferramentas crave na execución do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020 en materia de agricultura produtiva e sustentable para impulsar a innovación no sector agroalimentario e forestal. Trátase da agrupación de axentes de diferente perfil con intereses comúns, tales como agricultores, gandeiros, empresas, centros de investigación ou de formación, que se asocian para poñer en marcha mecanismos ou prácticas innovadoras co obxecto de dar unha resposta conxunta e multisectorial a un problema ou necesidade.

Esta actuación está financiada no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural ( FEADER), sendo a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e política Forestal a autoridade de xestión encargada da aplicación da axuda do FEADER e nacional correspondente.

FINANCIACIÓN

Cofinanciamento UE: 80% Feader


ORZAMENTO

37.924,07 euros.


SOCIOS

SOAGA-Sociedad Agrícola Gallega S.L. (coordinador)
Blue Agro Chemicals S.L
Universidade de Santiago (USC)
Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)


Casos de éxito