Innovación e Proxectos Nacionais

Informamos e asesoramos sobre os incentivos e axudas á I+D+i existentes para as empresas e os emprendedores e damos apoio na búsqueda e comprensión de convocatorias relacionadas con proxectos innovadores.

 

Xestión de proyectos

Ofrecemos un servizo integral dende a búsqueda de vías de financiaciamento, construcción de consorcios, preparación e tramitación de propostas ata a xestión técnica y e administrativa de proxectos de I+D+i tanto individuais como colaborativos.

 

Divulgación e comunicación

Trasladamos os resultados obtidos no desenvolvemento de proxectos de investigación e innovación aos axentes do sector e á sociedade en xeral

 

Promoción de proxectos de I+D+i

Buscamos solucións a necesidades empresariales.

 

Xestión de proyectos

Ofrecemos un servizo integral dende a búsqueda de vías de financiaciamento, construcción de consorcios, preparación e tramitación de propostas ata a xestión técnica y e administrativa de proxectos de I+D+i tanto individuais como colaborativos.

 

Divulgación e comunicación

Trasladamos os resultados obtidos no desenvolvemento de proxectos de investigación e innovación aos axentes do sector e á sociedade en xeral

 

Promoción de proxectos de I+D+i

Buscamos solucións a necesidades empresariales.

Casos de éxito

Contacte connosco