Proxectos europeos

Winetech & Winetech Plus

WINETech e WINETech Plus son dous proxectos que teñen como obxectivo principal promover a transferencia de coñecemento científico-tecnolóxico, así como potenciar a capacidade innovadora das empresas do sector vitivinícola da rexión SUDOE.
WINETech Plus presentouse como continuación do anterior proxecto WINETech, lanzando unha nova rede de axentes de transferencia e implementando novos portais de negocios e formación que permitiron a súa consolidación dunha comunidade estable de innovación no suroeste de Europa.

Principais tarefas de FEUGA:

Coordinador técnico de ambos proxectos:

  • Detectar as necesidades tecnolóxicas y de negocio, estimular as liñas de traballo prioritarias entre os diferentes grupos de traballo. axentes implicados na I+D+i vitivinícola europea.
  • Catalogar a capacidade científico-tecnolóxica dos grupos de investigación da rexión SUDOE que traballan co sector vitivinícola.
  • Transferir coñecementos ó sector mediante a organización dunha serie de “talleres” e eventos en toda a rexión SUDOE e a elaboración de materiais formativos e informativos.
  • Crear e coordinar a rede dun nuevo perfil profesional, con experiencia no sector e coñecemento na preparación e xestión de proxectos: os axentes de transferencia de WINETech.
  • Elaborar diagnósticos tecnolóxicos para as empresas e promover a innovación e os proxectos de I+D+i a través da rede de axentes de transferencia de WINETech.

FINANCIACIÓN

Interreg Sudoe


ORZAMENTO

1.656.566 € / 1.465.883 €


TEMA

Sector vitivinívola


SOCIOS

13 socios de Francia, España e Portugal


Casos de éxito