Proxectos europeos

Root2Res

Root2Res desenvolverá un paquete de solucións para mellorar a resiliencia dos cultivos de rotación a través do estudo dos trazos das raíces respecto ao impacto do cambio climático. As innovacións contempladas inclúen o fenotipado, ferramentas xenéticas e modelos que axuden aos viveristas a avaliar, en condicións de campo e controladas, genotipos novos e existentes nun abanico de cultivos (cereais, patacas, legumes) en diferentes tipos de chan e ambientes. O proxecto así mesmo investigará o potencial de cultivos emerxentes (lentella, batata) para mellorar a resiliencia fronte ao cambio climático. As áreas obxectivo son aquelas en as que está previsto un maior impacto ambiental sobre as colleitas. A resiliencia avaliarase tendo en conta os cambios na dispoñibilidade da auga (seca e inundación) xunto con outros factores de estrés (temperatura e redución de nutrientes).

A través de probas de campo comprobarase capacidade dos ideotipos resilientes obtidos para a mitigación do cambio climático, grazas á captura de dióxido de carbono, a eficiencia no uso de nutrientes e na redución dos gases de efecto invernadoiro. Root2Res integrará para iso unha estreita relación cos usuarios finais, particularmente viveristas e agricultores. A ambición de Root2Res supón adoptar cultivos adaptables a ambientes cambiantes, utilizando para iso a diversidade xenética procedente de programas de cultivos de rotación de especies esenciais, e ampliando o coñecemento sobre a súa idoneidade para futuros escenarios. Este é o compromiso dun consorcio multidisciplinar con socios ao longo de Europa e máis aló.

Dentro de Root2Res, as responsabilidades de FEUGA son tres:

– Promover a transferencia de coñecemento desde e cara a produtores e agricultores nos campos de proba

– Comunicar as accións levadas a cabo polo consorcio

– Explotar os resultados derivados do proxecto

FINANCIACIÓN

Horizonte Europa


ORZAMENTO

6367651,25 €


TEMA

Biodiversidade


SOCIOS

Root2Res reúne 22 socios de 13 países de Europa, Asia e África (Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Líbano, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza)


WEB

https://root2res.eu/


Casos de éxito