Proxectos europeos

Novaterra

O proxecto NOVATERRA desenvolverá un conxunto de novas estratexias para garantir que os cultivos de vide e oliveira eliminen ou reduzan significativamente o uso dos pesticidas máis nocivos, así como os seus efectos máis negativos.

Durante as distintas fases do proxecto, desenvolveranse e comprobaranse un conxunto de novas estratexias integradas e sostibles, pero tamén viables técnica e economicamente. O obxectivo é reducir a contaminación ambiental e os danos a organismos que non forman parte das pragas obxecto de aprendizaxe, ao tempo que se consegue unha mellor sustentabilidade económica para os agricultores mediterráneos.

Implementaranse indicadores para medir o impacto da xestión e protección dos cultivos sobre a saúde humana, o aire, a auga, o solo, a biodiversidade e a enerxía. Faranse máis análises en termos de custo-beneficio económico para que os agricultores adopten as distintas técnicas e a disposición dos agricultores e consumidores a pagar.

Principais tarefas de FEUGA: Dinamización do proxecto en Galicia a través da organización de eventos.

FINANCIACIÓN

H2020


ORZAMENTO

5.507.110,20 €


TEMA

Agricultura, protección das plantas, sustentabilidade e resiliencia dos cultivos


SOCIOS

Consorcio composto por 19 socios de 16 países: España, Portugal, Francia, Italia, Grecia e Bélxica


Casos de éxito