Proxectos europeos

Ecoval

Estratexias de coordinación para a xestión e valorización de lodos e residuos orgánicos na rexión SUDOE. A xestión dos residuos orgánicos urbanos presenta actualmente retos ambientais a tratar, como minimizar a eliminación de vertedoiros ou aumentar a reciclaxe. ECOVAL propón un novo enfoque de xestión baseado na recuperación destes residuos para obter ácidos graxos volátiles útiles para as industrias plásticas, lubricantes ou agroquímicas. ECOVAL desenvolverá a cadea de valor completa desde a recollida dos residuos ata a comercialización do produto final, pasando polo desenvolvemento de procesos biotecnolóxicos innovadores. O proxecto ofrecerá un novo modelo de xestión ambiental que se aplicará nas cidades da rexión de Sudoe, integrando aspectos multidisciplinares de percepción, lexislativos, económicos, de mercado, ambientais ou sociais. ECOVAL contribúe así á integración da bioeconomía circular, promovendo a redución de residuos e a protección do medio ambiente, mediante a conversión dun residuo nun recurso.

Principais tarefas de FEUGA:

  • Comunicación do proxecto
  • Establecemento de redes temáticas e comunicación co sector ambiental
  • Campañas de sensibilización cidadá e guía de boas prácticas sobre recollida selectiva de residuos orgánicos
  • Transferibilidade e replicabilidade do modelo integrado de xestión de residuos urbanos a outras áreas do territorio SUDOE

FINANCIACIÓN

Interreg Sudoe


ORZAMENTO

1.479.000,00 €


TEMA

Recursos hídricos, servizos ambientais (xestión e protección de riscos e biodiversidade), biotecnoloxía


SOCIOS

8 socios de España, Francia e Portugal e 29 socios asociados dos mesmos países


Casos de éxito