Proxectos europeos

InnovationGUIDE

Os ecosistemas de innovación rural fan referencia ás redes de persoas, organizacións e institucións das zonas rurais que colaboran para fomentar a innovación, o espírito empresarial e o desenvolvemento económico. Nun ecosistema de innovación rural, estes axentes colaboran para identificar e desenvolver novas ideas, produtos e servizos que aborden os retos e oportunidades locais. Os ecosistemas de innovación rural de éxito adoitan ter varios características clave, como un forte compromiso da comunidade, políticas e normativas de apoio, acceso a capital e recursos, e unha cultura de experimentación e aprendizaxe. Os obxectivos de InnovationGUIDE axústanse estreitamente aos da comunicación da Comisión Europea sobre a Nova Axenda Europea da Innovación, aumentando a inclusión e a interconexión das rexións e os axentes menos representados nun ecosistema europeo máis fortemente integrado.

Con este punto de partida, InnovationGUIDE pretende identificar as necesidades rexionais e as posibilidades de conectalas a un ecosistema internacional que poida impulsar o desenvolvemento económico rexional, atraer e reter talentos, desenvolver empresas locais e crear novos empregos e industrias.

InnovationGUIDE utilizará 12 meses para cartografar a xeografía cuberta polos socios e deseñar follas de roteiro e plans bianuais de futuro para servir ás comunidades rurais superando as disparidades cos servizos e actividades adecuados en comparación cos ecosistemas urbanos. InnovationGUIDE centrarase nos responsables políticos, investigadores e profesionais interesados en promover un crecemento económico sostible e integrador nas zonas rurais.

FINANCIACIÓN

Horizon Europe


ORZAMENTO

496.862,50€


TEMA

Innovación rural, conexión de ecosistemas, desenvolvemento de marcos de traballo


SOCIOS

InnovationGUIDE reúne a 6 socios procedentes de 4 países europeos: Turquía, España, Malta e Países Baixos.


Casos de éxito