Proxectos europeos

modernAKIS

modernAKIS ten como obxectivo mellorar as capacidades dos actores de AKIS (Sistemas de Coñecemento e Innovación Agrícolas) para aproveitar os recursos individuais, organizativos e sistémicos necesarios para a transformación cara a sistemas de AKIS máis coherentes, eficaces e eficientes e a transición cara a unha xestión e un uso máis sostibles dos recursos naturais na agricultura e a silvicultura.

Para iso, construirá e fomentará unha rede europea de polo menos 1.000 actores crave, incluídos os organismos de coordinación dos AKIS, de todos os Estados membros da UE, que actuarán como eixos da transformación dos sistemas de AKIS cara a unha gobernanza máis eficaz e a modernización do sector agroalimentario europeo. O proxecto tamén reforzará as capacidades destes actores crave cara á comprensión e o compromiso dos sistemas, permitíndolles promulgar cambios no sistema a longo prazo que os melloren. Ademais, creará polo menos un grupo de traballo en cada Estado membro, o que permitirá aos participantes actuar como motores de cambio nas súas comunidades. Ademais, modernAKIS proporcionará un catálogo dixital completo con novos coñecementos técnicos, e polo menos 80 ferramentas e métodos que apoien aos actores crave para mellorar os fluxos de coñecemento e desenvolver un AKIS que funcione ben en liña cos obxectivos políticos pertinentes, por exemplo, o Green Deal, Farm2Fork, SDGs.

Principais tarefas de FEUGA:

  • Coordinación dos grupos de traballo a nivel europeo
  • Organización e implementación de workshops de traballo e espazos de transferencia de boas prácticas.

FINANCIACIÓN

Horizonte Europa


ORZAMENTO

9.999.481,25€


TEMA

Gobernanza, agricultura, silvicultura


SOCIOS

modernAKIS reúne a 35 socios, 1 como mínimo por cada país da Unión Europea.


WEB

https://cordis.europa.eu/project/id/101060527/es


Casos de éxito