Proxectos europeos

RUSTIK

O obxectivo xeral de RUSTIK é permitir aos actores das comunidades rurais e aos responsables políticos deseñar mellores estratexias, iniciativas e políticas que fomenten a transición cara á sustentabilidade das zonas rurais, mediante unha comprensión avanzada das diferentes funcionalidades rurais, as características e os escenarios futuros das zonas rurais, os seus potenciais e os seus retos.

Os obxectivos específicos centrais son proporcionar (1) un marco metodolóxico sólido para as zonas rurais funcionais, (2) bases de datos que integren datos de diferentes tipos e fontes, (3), estratexias melloradas e enfoques de gobernanza para os responsables da toma de decisións rurais e as partes interesadas, e (4) enfoques mellorados para a avaliación do impacto rural e a proba rural descentralizada.

RUSTIK pretende contribuír substancialmente a mellorar as ferramentas e os enfoques políticos europeos existentes, sobre todo para apoiar o Acordo Verde Europeo, a Estratexia Dixital Europea, o piar europeo dos Dereitos Sociais e a Visión a longo prazo da UE para as Áreas Rurais da Unión Europea.

Para lograr os seus obxectivos xerais e específicos, RUSTIK (1) creará unha base conceptual para as zonas rurais funcionais, a transición e a resiliencia das zonas rurais a partir de investigacións anteriores, (2) co-deseñará os enfoques de recollida de datos, e (3) investigará os marcos políticos e os mecanismos de coordinación. Estreitamente interrelacionados con todas estas actividades, os Living Labs en 14 rexións piloto de 10 países europeos serán o elemento central dun enfoque multi-actor orientado á acción para investigar a diversidade rural e as transformacións da sociedade.

Principais tarefas de FEUGA:

  • Creación do plan de comunicación e difusión.
  • Implementación das actividades de comunicación: xestión e creación da páxina web e redes sociais.
  • Creación da estratexia de explotación.

FINANCIACIÓN

Horizonte Europa


ORZAMENTO

5.838.693,88 €


TEMA

Gobernanza, bases de datos, cambios climáticos, economía sostible


SOCIOS

RUSTIK reúne a 31 socios de 12 países europeos; 10 países da UE e 2 países non pertencentes á UE.


WEB

http://rustik-he.eu/


Casos de éxito