Proxectos europeos

FIREPOCTEP+

FIREPOCTEP+ (0139_FIREPOCTEP_MAIS_6_E) Paisaxe resiliente ante os grandes incendios forestais: resposta á emerxencia, mellora da interoperabilidade e da capacitación operativa e social fronte ao cambio climático

Liderado pola Universidade de Vigo, FIREPOCTEP+ é a evolución vital do exitoso FIREPOCTEP financiado por @POCTEP e ten como obxectivo fortalecer os sistemas de prevención e extinción de incendios forestais na rexión transfronteiriza entre España e Portugal coñecida como A Raia. O novo deseño do proxecto busca profundar as tarefas realizadas no seu predecesor e ampliar os resultados a través dunha maior inclusión da poboación rural e o desenvolvemento de protocolos conectados de gobernanza.

75% cofinanciado por Unión Europea a través de Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg VIN-A España-Portugal 2021-2027 (POCTEP).

Beneficiarios

Universidade de Vigo (Beneficiario Principal)
Axencia Medio Ambiente e Auga de Andalucía (Junta de Andalucía)
Universidade de Évora
Comunidade Intermunicipal dá Região de Coimbra
Deputación de Ávila
Universidade de Estremadura
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
Universidade de Huelva
Universidade de Córdoba
Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA)
Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética
Fundación Finnova
Comunidade Intermunicipal do Algarve
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Rexional do Algarve (CCDR Algarve)
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

FINANCIACIÓN

Interreg Poctep


ORZAMENTO

3.322.468,75€


TEMA

Prevención, extinción e recuperación transfronteiriza de incendios forestais (España Portugal)


SOCIOS

Dirección Xeral de Política Forestal e Biodiversidade (Junta de Andalucía)
Dirección Xeral de Defensa do Monte (Xunta de Galicia)


Casos de éxito