Proxectos europeos

VT project

O proxecto VT (Vehículos de Transferencia) trata de abordar, desde unha perspectiva transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal, as posibilidades das distintas vías de transferencia de coñecemento desde a universidade á empresa. A investigación baixo contrato, a transferencia vía licencia e a creación de empresas de base tecnolóxica son os tres eixos crave de traballo deste proxecto no que se pretenden explorar as novas posibilidades que ofrece a cooperación entre as distintas institucións implicadas nos procesos de transferencia na Eurorrexión.

Principais tarefas de FEUGA:

  • Elaboración do mapa de recursos de I+d+i.
  • Accións de apoio á comercialización dos resultados de investigación da Eurorrexión.
  • Oportunidades conxuntas horizontais de apoio á creación e consolidación de Spin-Offs.
  • Mentorización e Business Development.
  • Creación dun equipo de tutores de innovación con representantes de centros de investigación e empresas.
  • Desenrolo de dúas experiencias piloto de transferencia tecnolóxica.
  • Celebración de foros/encontros transfronterizos.
  • Coordinación xeral, evaluación externa e auditoría.
  • Deseno do plan de comunicación e imaxen corporativa e deseno e desenrolo da páxina web.

FINANCIACIÓN

Interreg POCTEP


ORZAMENTO

1.120.906,56 €


TEMA

Cooperación e xestión conxunta para o fomento da competitividade e promoción do emprego


SOCIOS

5 socios de Galicia e o Norte de Portugal


Casos de éxito