Proxectos europeos

Conserval

CONSERVAL é un proxecto de colaboración entre España e Portugal cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, que ten como obxectivo o desenvolvemento de tecnoloxías para a recuperación de subprodutos e augas residuais procedentes do sector conserveiro en Galicia e o norte de Portugal.

Máis concretamente, CONSERVAL pretende transformar estes fluxos sólidos e líquidos en produtos de maior valor engadido cun alto potencial comercial, como ácidos graxos volátiles, aceites de peixe cun alto contido de Omega 3 e hidrolizados de proteínas de alto valor.

Principais tarefas de FEUGA:

  • Transferencia e internacionalización de resultados
  • Avaliación da explotación de resultados / tecnoloxías
  • Análise da percepción, aceptación e avaliación nos consumidores
  • Elaboración do Plan de comunicación
  • Execución de tarefas xerais de comunicación
  • Celebración e participación en actos de difusión

FINANCIACIÓN

Interreg POCTEP


ORZAMENTO

964.521,50 €


TEMA

Xestión e conservación da auga potable, Protección e fortalecemento da biodiversidade, protección da natureza e infraestruturas ecolóxicas


SOCIOS

6 socios de España e Portugal.


WEB

https://conservalproject.com/" target="_blank">https://conservalproject.com/


Casos de éxito