Proxectos europeos

SuperGREENLABELFoods

SuperGREENLABELFoods proporciona metodoloxías innovadoras aos profesionais directamente implicados no cultivo, a recollida, a produción, o envasado e a promoción dos superalimentos, herbas medicinais aromáticas e froitas do bosque, co obxectivo de mellorar tanto as súas habilidades profesionais básicas como as súas habilidades TIC, a través de actividades de formación profesional co fin de mellorar a súa produtividade.

Principais tarefas de FEUGA:

  • Definición do marco de competencias e regulamentación dos agricultores e cultivadores de superalimentos e herbas medicinais: establecemento do marco e dos procedementos aos que se adhiren os socios para a recollida, a análise e a presentación dos datos necesarios para a integración da actividade no mercado.
  • Recompilación das mellores prácticas referentes ao trato cos agricultores de superalimentos e herbas medicinais aromáticas e o desenvolvemento da súa carreira profesional.

FINANCIACIÓN

Erasmus +


ORZAMENTO

191.856 €


TEMA

Sector agroalimentación


SOCIOS

6 socios de Italia, Grecia e España


WEB

https://supergreenlabelfoods.eu/


Casos de éxito