Proxectos europeos

PAThOGEN

O obxectivo principal de PATHOGEN é a implementación dunha metodoloxía innovadora para a formación de coñecemento e a xestión das enfermidades virales da vide mediante a combinación de métodos e- learning e formación de campo en España, Francia e Italia.

Principais tarefas de FEUGA:

  • E-plataform: definición da metodoloxía de formación e sistemas de evaluación, incluindo a evaluación dos contidos formativos e da plataforma.
  • Cursos piloto: organización e desenrolo de cursos piloto e de formación de campo.
  • Actividades de comunicación: edición do folleto PATHOGEN, creación e actualización dos contidos da páxina web e xestión das redes sociais.
  • Plan de explotación.

FINANCIACIÓN

Erasmus +


ORZAMENTO

449.740 €


TEMA

Sector vitivinícola


SOCIOS

5 socios de Francia, España e Portugal


WEB

www.pathogen-project.eu


Casos de éxito