Proxectos europeos

NANOValor

O principal obxectivo do proxecto Nanovalor é fortalecer os vínculos institucionais entre os actores crave no campo da nanotecnoloxía nas rexións do norte de Portugal e Galicia, a través da creación e formalización dun Polo de Competitividade ( PCT). A dinamización deste polo levou cabo mediante a constitución e dinamización de modelos de colaboración únicos baseados en comunidades de I&D e innovación.

FINANCIACIÓN

Interreg POCTEP


ORZAMENTO

1.379.024 €


TEMA

Nanotecnoloxía


SOCIOS

8 socios de España e Portugal


Casos de éxito