Proxectos europeos

KET4F-Gas

O obxectivo de KET4 F-Gas é deseñar e implementar Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais ( TFEs) usando sistemas de tratamento deseñados de acordo aos principios da química verde, benignos e máis eficientes, para recuperar F-gases usados en equipos de refrixeración e aire acondicionado, evitando así as súas emisións.

Principais tarefas de FEUGA:

Coordinación de GT4. Transferencia:

  • Elaboración de dúas follas de ruta (unha específica para a industria e xestores de residuos fluorados) en base a informes e ás boas prácticas (BBPP) adquiridas durante o desenrolo do proxecto.
  • Creación dun manual de boas prácticas para a industria e xestores de residuos, en base ás análises de impacto.

FINANCIACIÓN

Interreg Sudoe


ORZAMENTO

1.742.800 €


TEMA

Enerxía, emisións, refrixeración


SOCIOS

14 socios de Portugal, España e Francia


WEB

http://www.ket4f-gas.eu/?page_id=58&lang=es


Casos de éxito