PROTEINLEG, un proxecto de innovación que busca alternativas á soia a través do cultivo sostible de leguminosas

06/08/2021

Cunha subvención de máis de medio millón de euros, cofinanciados nun 80% por fondos FEADER, e dous anos de duración, ponse en marcha PROTEINLEG, un grupo operativo que achegará solucións á actual situación nacional da produción e cultivo de leguminosas, buscando a obtención de produtos ricos en proteína vexetal alternativos á soia.

O déficit europeo de proteínas vexetais estímase nun 70% e supón un dos principais problemas cos que se atopa a gandería, cunha elevada dependencia da soia para o deseño equilibrado de pensos. Así mesmo, asistimos a unha crecente demanda de alimentos nutritivos ricos en proteínas vexetais que sexan alcanzables e medioambientalmente sostibles, debido á procura dunha boa parte da poboación de alternativas á carne e os lácteos. Estas situacións expoñen problemas ambientais e económicos. Basear toda a proteína vexetal no cultivo da soia supón expoñerse a consecuencias ambientais, económicas e culturais; como a perda de diversidade xenética e o incremento da dependencia das importacións.

As leguminosas son cruciais para unha agricultura e nutrición sostibles, tanto para alimentación humana como para pensos, sendo unha fonte fundamental de proteínas vexetais. Ademais, contribúen á sustentabilidade e mellora do medioambiente cando se cultivan en rotacións agrícolas grazas á súa capacidade de fixación de nitróxeno e o control de malezas. Con todo, a produción de leguminosas proteaginosas en España sofre unha tendencia á baixa debido á competencia de prezos das proteínas de materia prima importada, a dispoñibilidade de fontes baratas de proteína animal de peixe, gando, porcos e aves de curral e a simplificación dos sistemas agrícolas.

Neste contexto xorde a iniciativa PROTEINLEG, que involucra a todos os axentes implicados na cadea de valor agroalimentaria. O obxectivo do proxecto é executar unha estratexia innovadora para a produción de leguminosas proteaginosas a través da recuperación e posta en valor de variedades tradicionais co fin de diversificar os cultivos e obter grans/sementes de óptima calidade cos que desenvolver novas gamas de produtos ricos en proteína e de calidade diferenciada, tanto para alimentación animal como humana.

Para levar a cabo esta iniciativa, creouse un equipo multidisciplinar coordinado pola Fundación Empresa Universidade Galega ( FEUGA), e no que participan tamén como socios os centros de investigación Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) a través da Misión Biolóxica de Galicia e a Fundación Centro Tecnolóxico dá Carne ( CTC), e as empresas Ramiro Arnedo S.A., Almacéns Gamallo S.L., MIMIC SeaFood S.L.U.

O proxecto de innovación desenvolverase en diferentes etapas. En primeiro lugar, realizaranse ensaios agronómicos en micro-parcelas e en extensivo, baixo diferentes condicións ambientais e de tensións, para seleccionar cultivos e variedades potenciais. Así mesmo, realizaranse estudos para a mellora da produtividade das novas variedades en chans menos fértiles aplicando enfoques de mellora sostibles.

A continuación, levará cabo o deseño de formulacións de produtos ricos en proteínas para alimentación humana e animal a partir das variedades seleccionadas. Avaliaranse os compoñentes nutritivos das devanditas variedades e garantiranse as boas características nutricionais e organolépticas das formulacións desenvolvidas para penso e alimentación humana.

Finalmente, validarase a viabilidade a nivel produtivo e industrial das novas formulacións de proteínas e os novos produtos. Aqueles destinados a consumo humano, como un produto rico en proteína vexetal como alternativa ao atún, serán analizados en canto a propiedades sensoriais e nutricionais, e levarán a cabo ensaios de vida útil. En canto ás novas formulacións para alimentación animal, realizaranse ensaios tanto en gandería porcina como aviaria, monitorando o benestar animal e a calidade da carne resultante.

PROTEINLEG é un proxecto de innovación cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea en un 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural 2014-2020. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada da aplicación das devanditas axudas. Presuposto total do proxecto: 556.947,36€; subvención total: 552.147,36€.

O Grupo Operativo PROTEINLEG é o organismo responsable do presente contido.