Presenta o teu proxecto ás Misións Ciencia e Innovación de CDTI con FEUGA

02/08/2021

O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial E. P.E. (CDTI) abre a convocatoria das Misións Ciencia e Innovación para que proxectos de investigación precompetitiva, liderados por empresas que perseguen unha investigación relevante que propoña solucións a desafíos transversais e estratéxicos da sociedade española, melloren a base de coñecemento e tecnoloxía na que se apoian as empresas españolas para competir, á vez que estimulen a cooperación público-privada.

As misións seleccionadas nesta convocatoria están centradas en aspectos relevantes de dous dos nove desafíos expostos en España 2050, a Estratexia Nacional de Longo Prazo exposta polo Goberno e que busca anticipar os principais retos e problemas aos que debe facer fronte España nos próximos 30 anos. En concreto este programa do CDTI busca achegar solucións ao primeiro obxectivo, “Ser máis produtivos para crecer mellor” e o cuarto, “Converternos nunha sociedade neutra en carbono, sostible e resiliente ao cambio climático”.

As misións nas que se enmarcarán os proxectos subvencionables, son as seguintes:

•            Impulsar a agricultura española do século XXI: sostible, intelixente, eficiente no consumo de recursos hídricos e insumos agrícolas e adaptada ao Cambio Climático.

•            Impulsar unha enerxía segura, eficiente e limpa para o século XXI.

•            Impulsar a industria española na revolución industrial do século XXI.

•            Impulso da economía circular mediante novas tecnoloxías de reciclaxe e valorización de residuos de compostos poliméricos en España.

•            Impulso á seguridade da información, a privacidade e a ciberseguridad da economía e a sociedade española do século XXI.

•            Impulsar un transporte intermodal sostible e intelixente.

•            Impulsar o desenvolvemento do turismo explotando as posibilidades da tecnoloxía.

•            Impulsar o avance e a capacitación tecnolóxica da industria biofarmacéutica española para fomentar actuacións de I+D no ámbito das terapias avanzadas, as vacinas e terapias dirixidas.

•            Impulso da computación de alto rendemento.

Beneficiarios e categorías

  • Misións Grandes Empresas:

Agrupación constituída por entre 3 e 8 empresas, polo menos dúas delas autónomas. A agrupación ha de estar liderada por unha gran empresa e contar cunha PEME.

  • Misións PEMES:

Agrupación constituída por entre 3 e 6 empresas, polo menos dúas delas autónomas. Todas han de ser PEME, lideradas por unha Mediana Empresa.

O representante da agrupación recibirá o pago da axuda concedida e será responsable da súa distribución entre os membros da agrupación.

Os membros da agrupación deberán subscribir un acordo interno que regule o seu funcionamento.

Como funciona?

Poderán resultar beneficiarias as empresas que, non atopándose en crises ao 31 de decembro de 2019, pasaron a ser empresas en crises no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

En ambos os casos, serán proxectos realizados por agrupacións de empresas con participación relevante de entidades xeradoras de coñecemento (organismos de investigación, centros tecnolóxicos ou universidades).

Prazo de presentación: Ata o 6 de setembro de 2021, ás 12:00 horas.

Orzamento da convocatoria: 141.250.000 euros, repartidos da seguinte maneira:

· 31.250.000 euros para proxectos relativos á misión de saúde «impulsar o avance e a capacidade tecnolóxica da industria biofarmacéutica española para fomentar actuacións de I+D no ámbito das terapias avanzadas, as vacinas e terapias dirixidas«. Neste contexto, un mínimo de 4.500.000 euros destinarase a proxectos realizados por PEMES.

· Os 110.000.000 euros restantes financiarán as outras oito misións da convocatoria. Un mínimo de 15.000.000 euros destinarase aos proxectos realizados por PEMES.

Características da axuda

Subvención ata os límites de intensidade máximos: 65% Gran Empresa, 75% Mediana Empresa e 80% Pequena Empresa.

Características dos proxectos

  • Misións Grandes Empresas:

Orzamento: entre 5 e 10 millóns de euros

Orzo mínimo elexible por empresa: 175.000 euros.

Duración: entre 3 e 4 anos, con inicio en 2021.

Investigación industrial mínima: 60% do orzamento elexible.

Subcontratación con Centros Xeradores de Coñecemento de polo menos o 20% do orzamento  elexible.

  • Misións PEMES:

Orzamento: entre 1,5 e 3 millóns de euros

Orzo mínimo elexible por empresa:  175.000 euros.

Duración: entre 2 e 3 anos, con inicio en 2021.

Investigación industrial mínima: 35% do orzamento elexible.

Subcontratación con Centros Xeradores de Coñecemento de polo menos o 15% do orzamento  elexible.

· Ningún participante pode ser responsable de máis do 60% do orzamento elexible do proxecto. Os compromisos de execución asumidos por cada membro deberán constar na solicitude e na resolución de concesión.

Necesitas preparar a túa idea innovadora para presentala ás Misións de Ciencia en Innovación de CDTI? O noso Departamento de Proxectos Nacionais asesorarache para lograr o teu obxectivo. Contáctanos!