Resultados prometedores no evento final do proxecto ALGATERRA

18/07/2023

O martes 4 de xullo ALGATERRA presentou as actividades desenvolvidas e os seus principais resultados, así como as conclusións finais do proxecto de innovación, no que participamos, nunha xornada que tivo lugar nas instalacións da Misión Biolóxica de Galicia en Salcedo, Pontevedra. 

ALGATERRA é un proxecto piloto que ten como principal obxectivo elaborar novos insumos agrícolas con descártelos de algas mariñas que se producen na industria alimentaria, e probar a súa eficacia para ser utilizados tanto en agricultura ecolóxica, como en reconversión e tamén para agricultura convencional sostible. 

Manuel López Luaces, Xefe da área de Formación, Innovación e Investigación Agraria da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) comezou o evento explicando aos asistentes os obxectivos da nova PAC 2023-2027 e os instrumentos e iniciativas nas que a Axencia traballa para impulsar a innovación no medio rural en Galicia, así como a importancia dos Sistemas de Coñecemento e Innovación Agrícolas (Agricultural Knowledge and Innovation Systems, AKIS) para a transmisión de coñecemento en agricultura, recalcando a importancia de sumarse e imitar os pasos dados por outros países europeos.

Pola súa banda, Manuela Buján, responsable de I+D de Porto Muiños, explicou o proceso para a recolección, clasificación, almacenamento e tratamento de descártelos de algas e a súa posterior elaboración de fertilizantes, destacando que as formulacións e o cálculo da dose fíxose en función das necesidades nutricionais do cultivo, dos resultados das análises de chans e das características nutricionais das algas. Así mesmo, explicou como levou a cabo a produción de extractos de algas a escala laboratorio e piloto para aplicar en cada cultivo e fixéronse ensaios de crecemento inducido para coñecer o rango de actividade e de toxicidade dos mesmos, así como probas para atopar as doses óptimas.

As algas preparadas nos seus diferentes formatos (como fertilizante deshidratado, como compoñente de substrato de cultivo e como extracto) ensaiáronse en campos de plantación de pataca, leituga, tomate e vide, tal e como relataron posteriormente Elvira López Mosquera, do Grupo de Agronomía da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Mª del Carmen Martínez Rodríguez, Xefa do Grupo de Viticultura, Olivo e Rosa (VIOR) da Misión Biolóxica de Galicia (CSIC).


Ademais de confirmar o valor das macroalgas mariñas como fertilizante (grazas aos apreciables contidos en nitróxeno e potasio das mesmas), comprobouse a mellora de propiedades físicas en substratos. Tamén se observaron resultados significativos na aplicación das algas como bioestimulantes, os cales aplicados fortalecen o sistema inmunológico das plantas, aumentan a tolerancia ao estrés bióticos (enfermidades e pragas) e abióticos (seca, salinidade, calor, frío) e melloran a absorción de nutrientes.

As probas levadas a cabo a través da aplicación foliar dos extractos están a dar resultados significativamente positivos e moi prometedores no desenvolvemento dos cultivos, por exemplo, o incremento do 74% no peso de produción de pataca comercial ou o aumento do 37% no peso de leituga comercial, con respecto ás parcelas control onde non se aplicaron os extractos de algas formulados en Portomuiños.  

Aínda que quedan moitas probas por facer, os resultados están a ser moi esperanzadores, os extractos de algas están tamén confirmando o seu potencial como axente protector e/o preventivo contra enfermidades fúngicas da vide.  

ALGATERRA preséntase, por tanto, como unha alternativa viable para dar resposta á demanda dos agricultores en sistemas de agricultura ecolóxica, facendo máis sostible de maneira ambiental, social e economicamente a actividade ao redor da industria das algas mariñas galegas, no marco dunha economía verde e circular.  

ALGATERRA está financiado pola convocatoria de axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. A Consellería do Medio Rural é o órgano da Administración galega ao que lle corresponde propoñer e executar as directrices xerais no ámbito rural e engloba as competencias en materia de agricultura, gandería, desenvolvemento rural e ordenación comarcal, estruturas rurais, industrias agroalimentarias e forestais, montes e prevención e defensa dos incendios forestais.

Orzamento total: 182.964,40 €. Subvención: 146.371,52 €. Cofinanciamento UE: 75% Feader.