Plan de Igualdade na empresa: adíate e impulsa o talento no teu equipo

28/09/2021

Se traballas en Recursos Humanos ou en xestión de talento, interésache este artigo: sabes que o Plan de Igualdade nas empresas de máis de 50 persoas vai ser obrigatorio desde o 7 de marzo de 2022?Ademais, xa é imperativo para as empresas que pertencen á Administración Pública, cuxo capital único ou maioritario sexa público ou ben aquelas que fosen sancionadas por Inspección de Traballo, especialmente tras unha denuncia por acoso sexual ou por razón de sexo/xénero. O 7 de marzo de 2019 establecéronse os fitos de implantación desta ferramenta no Boletín Oficial do Estado da Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, referente a medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2019-3244

Aínda que quedan algúns meses ata que sexa obrigatorio por lei, por que é importante adiantarche e implantar xa un Plan de Igualdade na túa empresa? Dámosche 4 razóns:

1.           Mellora o clima laboral: se facilitamos a conciliación, a igualdade de oportunidades, formamos ao noso equipo para evitar situacións hostís ou inadecuadas e promovemos a flexibilidade, reduciremos o absentismo, conseguiremos a traballadores máis cómodos, con menos preocupacións de índole persoal e doméstica e, por tanto, enfocados á produtividade no seu día a día.

2.           Unha ferramenta para potenciar e reter o talento: a flexibilidade e ofrecer facilidades para a conciliación é un dos parámetros máis valorados polos empregados e, en consecuencia, un elemento moi atractivo nas condicións dunha vacante.

3.           Prestixio e boa imaxe corporativa: unha empresa que coida aos seus empregados e que se adianta á lei en canto a ferramentas de mellora das súas condicións laborais, é unha empresa que xera confianza tanto interna como externa.

4.           Vantaxe na adxudicación de contratos das administracións públicas: se as tres razoes anteriores non che convenceron xa, seguro que con esta velo claro. Este é o motivo polo que moitas pemes apostaron por poñer en marcha xa un Plan de Igualdade para lograr mellor puntuación en procesos de contratación pública, aínda que non sexa obrigatorio para empresas pequenas.

Anótate xa ao noso curso e achega valor ao teu departamento

Os próximos 18, 20, 25 e 27 de outubro de 2021, de 09:30 a 11:30 h, FEUGA pon á túa disposición o Webinar Como deseñar e implantar o Plan de Igualdade da empresa. Inscríbeche e aprende, da man de Elena Alfaro, as claves para desenvolver esta ferramenta e comezar a xestionar o teu equipo dunha maneira flexible, sostible e próxima ás necesidades de conciliación. Alfaro leva máis de 10 anos traballando como formadora, en materia de RRHH, Comunicación, Habilidades Directivas, Diversidade e inclusión, etc., en empresas referentes: Adecco Learning & Consulting, Adecco Training, Concilia2, Acción contra a fame, Grupo Femxa, FEMP-CLM, Cruz Vermella, Lanzadeiras de emprego, etc. É licenciada en Humanidades, formadora, consultora de igualdade & coach, axente de Igualdade. É tamén experta en Linguaxe D.I.S.C. para RRHH e Coaches. Realizou o Máster en Muller e Liderazgo pola IESE BUSINESS SCHOOL. Ademais, colaborou con distintas entidades na elaboración de Plans de Igualdade de diferentes sectores e a nivel nacional.

Non perdas esta oportunidade! Inscricións e máis información, aquí: WEBINAR Como deseñar e implantar o plan de igualdade da empresa – FEUGA