Mención especial no Parlamento Europeo para IPMWORKS

30/05/2023


IPMWORKS proxecto no que participamos, centrado na Xestión Integrada de Pragas (GIP), recibiu unha invitación especial para a audiencia pública celebrada no Parlamento Europeo en Bruxelas o 23 de maio. O evento serviu de plataforma crucial para que presentase as súas innovadoras iniciativas aos Membros do Parlamento Europeo (MPE) no medio dos debates en curso en torno ao Regulamento europeo sobre o uso sostible de praguicidas.

A audiencia pública brindou a IPMWORKS unha oportunidade inestimable para poñer de relevo o seu compromiso coas prácticas sostibles de xestión de pragas en toda Europa. Con máis de 22 hubs de demostración e 250 explotacións que participan activamente nos seus programas, IPMWORKS mostrou o seu impresionante historial de éxitos.

Durante a audiencia, dous agricultores ocuparon o centro do escenario para compartir as súas motivacións e estratexias eficaces para reducir o uso de pesticidas. Un produtor de hortalizas de Portugal e outro de amorodos da Bélxica flamenca cativaron á audiencia coas súas innovadoras formulacións. Eduardo Crisol, facilitador de Hub, ofreceu un testemuño convincente sobre a promoción de solucións de biocontrol e biodiversidade auxiliar nos invernadoiros andaluces. As presentacións tamén incluíron dous estudos de casos: un centrado na agricultura mixta en Francia, e o outro na produción de patacas de campo nos Países Baixos, que ilustran a diversidade de enfoques estratéxicos para reducir significativamente o uso de praguicidas nos cultivos herbáceos de campo. 


Ademais dos testemuños dos agricultores, fíxose fincapé no papel vital dos servizos de asesoramento agrícola. Os métodos baseados no intercambio de coñecementos entre iguais destacáronse como decisivos para promover o redeseño do sistema e solucións personalizadas adaptadas a situacións específicas. Presentáronse resultados que demostraban as estimacións do uso de pesticidas nas explotacións de IPMWORKS, así como datos de autoavaliación dos agricultores sobre a calidade do control de pragas, a carga de traballo e a rendibilidade das explotacións. Ademais, os resultados cuantitativos da rede francesa DEPHY, afiliada a IPMWORKS e con máis de 12 anos de experiencia na promoción da GIP e a recompilación de datos, mostraron que as estratexias destinadas a reducir a dependencia dos praguicidas non teñen por que comprometer a produtividade agrícola a nivel de explotación. 

As presentacións suscitaron un dinámico intercambio de preguntas e comentarios por parte dos eurodeputados, o que puxo de relevo o importante impacto de IPMWORKS na configuración de prácticas agrícolas sostibles. Para revivir o esclarecedor debate, a gravación pode reproducirse en varios idiomas europeos aquí. IPMWORKS tamén organizou unha exposición no Parlamento Europeo o pasado mes de febreiro, que visitaron 60 eurodeputados e o Comisario de Agricultura da UE, Janusz Wojciechowski.

IPMWORKS mantense firme na súa misión de impulsar prácticas sostibles de xestión de pragas e crear un futuro máis saudable para a agricultura. Coa súa notable participación na audiencia do Parlamento Europeo, a organización segue elevando o debate en torno ao uso sostible dos praguicidas.

Acerca de IPMWORKS 

O proxecto IPMWORKS de Horizonte 2020 crea unha rede europea de explotacións agrícolas para demostrar estratexias de xestión integrada de pragas (GIP) e promover a adopción das devanditas estratexias mediante o intercambio de coñecementos. IPMWORKS coordina as redes existentes que promoven a GIP e pon en marcha novos núcleos de explotacións en rexións ou sectores nos que os pioneiros da GIP aínda non participaban nunha rede relevante. Os coordinadores dos HUBs desempeñarán un papel fundamental á hora de facilitar o intercambio de coñecementos, axudar aos agricultores para atopar as súas propias solucións de xestión integrada de pragas e organizar actividades de demostración locais. FEUGA lidera un deses HUBs, composto por viticultores galegos, cos que xa organizamos diversos eventos para exemplificar técnicas como a poda do viñedo para a prevención das súas enfermidades, a predición das enfermidades fúngicas ou o uso de feromonas e morcegos para combater a avelaíña do acio.