Evento de demostración de IPMWORKS: Unha mirada holística á xestión integrada en viticultura

30/10/2023

O proxecto europeo IPMWorks, no que participamos, organiza un novo evento de demostración en colaboración con SOGRAPE. Este evento brindará aos membros do HUB unha valiosa oportunidade de aprendizaxe e observación no campo.

Os viticultores terán o privilexio de visitar o viñedo Quinta de Azevedo, propiedade de SOGRAPE. Esta excursión permitiralles examinar de preto as prácticas de xestión integrada que se implementan neste viñedo. Durante esta enriquecedora experiencia, os participantes terán a oportunidade de adquirir unha comprensión integral da xestión de pragas. En particular, no transcurso da visita, profundarase nas seguintes prácticas:

Cubertas vexetais (Leguminosas e Gramíneas): As cubertas vexetais son un enfoque sostible para a agricultura que implica sementar unha mestura de leguminosas e gramíneas nos espazos entre as filas de cultivos. Estas plantas proporcionan múltiples beneficios, como a fixación de nitróxeno no chan, o control da erosión e a mellora da biodiversidade.

Feromonas para o control da avelaíña do acio: A utilización de feromonas é unha técnica respectuosa co medio ambiente para o control de pragas. Libéranse feromonas sexuais que confunden aos machos da avelaíña do acio, o que reduce a reprodución e o dano aos cultivos sen necesidade de produtos químicos tóxicos.

Intercepas: Os intercepas son ferramentas que se utilizan na viticultura para controlar o crecemento de malezas entre as filas de viñedos. Isto reduce a competencia das malas herbas polos recursos e facilita a xestión de pragas.

Sistema de vixilancia de pragas: Mediante tecnoloxías de vixilancia, pódese determinar o nivel de infestación de pragas nos cultivos. Esta información axuda a axustar as estratexias de manexo de pragas de maneira precisa e oportuna, minimizando o uso de pesticidas.

Fomento da biodiversidade: A talla alternada dos noiros é unha práctica que promove a biodiversidade nos arredores dos cultivos. Ao crear hábitats variados, atráense depredadores naturais de pragas e mellórase a saúde do ecosistema.

Zona específica e impermeable para preparar o caldo bordelés: Esta área está deseñada para a preparación de solucións agrícolas, como mesturas de cal e xofre. A súa impermeabilidade garante que os produtos químicos non contaminen o chan nin a auga circundante.

Phytobac: O Phytobac é un sistema que se utiliza para recoller e tratar augas de lavado de equipos agrícolas. Axuda a evitar a contaminación da auga e o chan con residuos de produtos fitosanitarios.

Xestión da rega: A medición do potencial hídrico do chan é fundamental para unha xestión eficiente da rega. Isto permite determinar cando e canto regar, evitando o desperdicio de auga e optimizando o crecemento dos cultivos.

A asistencia ao evento é gratuíta. Aqueles interesados en participar e que non formen parte do HUB, deben enviar unha solicitude de asistencia por correo electrónico a communication@feuga.es antes do 17 de novembro.

Detalles do Evento:

  • Data: 22 de novembro
  • Hora: De 14:00 a 17:30 (hora portuguesa)
  • Lugar: Quinta de Azevedo

Acerca de Sogrape

Sogrape é unha empresa vinícola portuguesa que se destacou pola produción de viños de alta calidade en Portugal e noutros países. Fundada en 1942, Sogrape é unha das principais compañías de viño en Portugal e gañou recoñecemento internacional pola calidade dos seus produtos.