AGROSUS lanza unha enquisa dirixida aos agricultores en 11 rexións biogeográficas de Europa

06/11/2023

AGROSUS (AGRoecological strategies for SUStainable weed management in key European crops) é un proxecto europeo, no que participamos, de investigación transdisciplinar de catro anos de duración. O seu obxectivo é identificar ferramentas e estratexias agroecológicas adecuadas para previr e xestionar as malas herbas en cultivos relevantes, en agricultura convencional, ecolóxica e mixta. Esta investigación desenvolverase en 11 rexións biogeográficas (Alpina, Anatolia, Ártica, Atlántica, Mar Negro, Boreal, Continental, Macaronésica, Mediterránea, Panónica e Esteparia) da UE e países asociados co obxectivo de reducir a dependencia de herbicidas sintéticos e a correlativa presión sobre o medio ambiente. Estas rexións biogeográficas contemplarán actividades de co-creación e co-validación dirixidas ás mellores estratexias agroecológicas para ser implementadas en AGROSUS. A súa indicador clave de rendemento será a creación de 14 comunidades rexionais con axentes interesados e 24 grupos vinculados a cultivos que incluirán polo menos a 500 actores interesados.

Enquisas

O proxecto inicia as súas consultas aos axentes interesados cunha enquisa dirixida aos agricultores, recoñecéndoos como actores crave nas prácticas agrícolas sostibles e respectuosas co medio ambiente. Con estas enquisas, o proxecto pretende solicitar valiosas opinións e comentarios dos agricultores das 11 rexións biogeográficas que participan no proxecto.

Os resultados obtidos complementaranse con revisión bibliográfica, e con entrevistas adicionais en persoa con máis axentes interesados e cun conxunto de talleres de co-creación e co-validación.

O consorcio integra un enfoque multiactor para a toma de decisións dos agricultores e para incluír as diferentes perspectivas das partes interesadas aos responsables da toma de decisións que regulan e administran as políticas. En resumo, AGROSUS basearase en:

1. Un maior coñecemento sobre as malas herbas problemáticas na agricultura europea, as técnicas actuais de desherbado e os problemas atopados polos agricultores e asesores (contactarase cuns 500 agricultores e asesores para realizar enquisas, talleres e grupos de discusión).

2. Ferramentas avanzadas de detección.

3. Establecemento de estratexias agroecológicas culturais, mecánicas, físicas, biolóxicas e biotecnolóxicas en 68 unidades experimentais a curto prazo fumigadas por toda Europa.

4. Accións levadas a cabo coas partes interesadas e os responsables políticos para promover as iniciativas máis adecuadas a nivel de campo, administrativo e normativo.

5. Transferencia de tecnoloxía e formación das partes interesadas para a prevención e xestión das malas herbas.

Un consorcio multidisciplinar

O proxecto AGROSUS está coordinado pola Universidade de Vigo (UVIGO) de España e nel participan 16 socios de 11 países europeos e asociados, xunto con varias universidades, un centro de investigación, unha empresa, organizacións non gobernamentais, unha explotación agrícola, unha asociación agrícola e unha organización asesora.

Accede á enquisa en galego aquí

Accede á enquisa en castelán aquí

Bota unha ollada ao vídeo para coñecer máis detalles