Talento e futuro: As habilidades brandas serán a maior fortaleza dun profesional?

27/08/2021

Aínda que se denominan habilidades brandas, as soft skills estanse converter nun dos puntos duros á hora de valorar a un profesional. E é que, se a pandemia púxonos a proba, as persoas con maior capacidade de resiliencia son os que lograron a mellor nota. Paciencia, adaptación a situacións adversas e tenacidade foron clave para sobrepoñerse ás grandes limitacións que nos impuxo o virus durante tantos meses. Unha habilidade que non se estuda nas carreiras universitarias, senón que forman parte da nosa personalidade ou se adquire a través de formación específica e experiencia.

Segundo un informe da consultora norteamericana McKinsey, as tres principais áreas de habilidades brandas que máis botan en falta os departamentos de recursos humanos das grandes empresas son: resolución de problemas, pensamento crítico, innovación, creatividade e habilidade para lidar con situacións complexas e ambiguas.

Teletraballo, deslocalización, cambios constantes nas normativas, restricións e unha infinidade de limitacións iniciaron cambios transcendentais no ámbito laboral e leváronnos a lidar cun día a día moi diferente con numerosas reunións dixitais, ferramentas de cloud technology, coordinación virtual de equipos ou dinámicas de comunicación interna moito máis complexas ao non vernos en persoa.

A gran pregunta é, por tanto, que soft skills ou habilidades brandas requírense hoxe en día no mercado? Toma nota 8 competencias esenciais para triunfar nun mundo post-COVID-19 da Comisión Europea:

–             Technology  skills/ Dixital  skills: habilidades que se impoñen nunha contorna mundial que depende da innovación tecnolóxica e as novas ferramentas dixitais para superar os grandes desafíos aos que nos enfrontaremos nos próximos anos.

–             Liderazgo: Inspirar, motivar, coordinar en contornas de teletraballo. A próxima xeración de líderes teñen que sacar o máximo partido aos seus equipos fomentando a iniciativa e a proactividad.

–             Intelixencia emocional: empatía, a influencia e a colaboración, tres aspectos craves en contornas laborais. Comprender e dominar as túas emocións e poñerse no sitio do outro, son actitudes que fomentan a cohesión dos equipos.

–             Pensamento crítico:  fake  news e  infoxicación contaminan os procesos de toma de decisión en contornas moi cambiantes. Dispoñer desta capacidade é fundamental para acertar.

–             Data Literacy ou alfabetización de datos: a capacidade de seguir procesos e analizar a través dos datos.

–             Adaptabilidade ou resiliencia: fronte a contornas altamente cambiantes, resistir e repoñerse rapidamente a situacións complexas é o noso día a día. Esa foi unha das grandes leccións que nos deu esta pandemia.

–             Creatividade e innovación: as ideas moven o mundo. A transformación virá necesariamente de mentes creativas e innovadoras. Os profesionais que posúan estas calidades terán moitas máis oportunidades de liderar os grandes cambios do futuro.

EXTRA- TIP: A capacidade de comunicación é unha das habilidades brandas que máis se valoran nas grandes empresas. Comunicación asertiva, facilidade para entenderse co equipo, trasladar correctamente toda a información sobre os teus proxectos ou o teu día a día cara aos teus superiores ou os teus compañeiros ou realizar correctamente presentacións públicas.

Dálle a volta á situación e potencia as túas habilidades brandas para encaixar mellor nos postos de traballo do futuro. Prepárate e dá os teus primeiros pasos grazas ás nosas prácticas formativas ou consulta os nosos cursos para non quedarte atrás. En FEUGA apostamos polo talento. E ti?