LivingLabs para protexer os acuíferos europeos: o proxecto MAR2PROTECT lanza a súa próxima fase

02/11/2023

O proxecto europeo de investigación MAR2PROTECT, no que participamos, ten por obxectivo protexer as augas subterráneas da contaminación mediante unha formulación innovadora e holístico, axuntando dúas estratexias principais, a ferramenta M-AI-R e os LivingLabs, co fin de crear novos enfoques para salvagardar as augas subterráneas, cada vez máis vulnerables ante o cambio climático.

A ferramenta M-AI-R colocarase en acuíferos en risco e recibirá información en tempo real de sensores, para así poder cuantificar os impactos do cambio global/climático nas augas subterráneas. Ao mesmo tempo, están a crearse LivingLabs en cada rexión acuífera, creando un espazo de interacción no que as partes interesadas son o centro do proceso de innovación.

Hai sete centros de demostración repartidos por África e Europa: Sudáfrica, Tunes, os Países Baixos e España, cun centro cada un, e Portugal, con dous. Estes lugares elixíronse coidadosamente en función do seu éxito en proxectos anteriores, así como das condicións climáticas, as fontes de auga, os tipos de contaminación, os sistemas de recarga xestionada de acuíferos e os contextos sociopolíticos.

O proxecto arrincou en decembro de 2022 e durará catro anos. Está financiado polo programa Horizonte Europa cun custo total de 4.143.681,25 euros. MAR2PROTECT marcará o comezo dunha nova xeración de sistemas de recarga xestionada de acuíferos (MAR) nos que participarán as partes interesadas e que mellorarán tanto a calidade como a cantidade das augas subterráneas.

Experimentos de innovación con axentes interesados en contextos reais

Actualmente estase despregando unha metodoloxía adaptada en cada centro de demostración para establecer os LivingsLabs. Estes LivingLabs reúnen aos axentes interesados, desde cidadáns e organizacións da sociedade civil ata científicos, organismos do sector público e líderes da industria. Estes espazos de innovación son unha serie de talleres que permiten ás partes interesadas dar a súa opinión sobre a eficacia, a idoneidade e o potencial de reprodución das tecnoloxías aplicadas. Mediante este enfoque co-creativo, as partes interesadas tamén axudarán ao proxecto para identificar as mellores formas de compromiso social local, como a sensibilización da comunidade e a prevención da contaminación da auga, máis aló da mera aplicación das tecnoloxías do proxecto. Deste xeito, MAR2PROTECT levará a cabo unha investigación de vangarda e desencadeará cambios nun contexto real. O primeiro LivingLab poñerase en marcha na rexión italiana de Emilia-Romaña o 5 de decembro de 2023.

Un consorcio multidisciplinar

MAR2PROTECT reúne a 11 socios de 7 países formando un consorcio diverso e dinámico, coordinado por FCT NOVA. Nel participan 7 Organismos de Investigación e Tecnoloxía (CIIMAR, CETAQUA, AQUATEC, IHE, IT, ISSBAT e SUWI), 3 universidades (FCT NOVA, UNIBO e KTU) e a nosa sede como entidade de transferencia de tecnoloxía. Tamén inclúe a 3 grandes empresas de subministración de auga (AdTA, Dunea e HERA), 1 universidade (FHNW) e unha administración pública (Ciudad do Cabo) como socios asociados.