FIREPOCTEP+: un novo impulso á prevención e loita transfronteiriza contra os incendios forestais financiado pola Unión Europea

16/01/2024

Participamos no novo proxecto FIREPOCTEP+ (0139_FIREPOCTEP_MAIS_6_E), que ten como obxectivo fortalecer os sistemas de prevención e extinción de incendios forestais na rexión transfronteiriza entre España e Portugal coñecida como A Raia. Este proxecto está cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg VIN-A España-Portugal 2021-2027 (POCTEP).

Liderado pola Universidade de Vigo, FIREPOCTEP+ conta cun orzamento total de 3.322.468,75 euros, ten unha duración de tres anos (01/01/2024-31/12/2026) e un total de 15 beneficiarios de España e Portugal, así como 2 socios sen financiamento.

FIREPOCTEP+ (Paisaxe resiliente #ante os grandes incendios forestais: resposta á emerxencia, mellora da interoperabilidade e da capacitación operativa e social fronte ao cambio climático), é a evolución vital do exitoso FIREPOCTEP (0756_FIREPOCTEP_6_E) financiado polo programa POCTEP 2014-2020. O novo deseño do proxecto busca profundar as tarefas realizadas no seu predecesor e ampliar os resultados a través do deseño de protocolos conectados de gobernanza.

Este ambicioso proxecto sitúase como un faro de cooperación transfronteiriza, apostando pola preservación ambiental e o crecemento socioeconómico nas rexións implicadas. FIREPOCTEP+ promove un enfoque integrado e sostible para afrontar os desafíos comúns de maneira conxunta cunha serie de obxectivos ambiciosos que abarcan desde o desenvolvemento de metodoloxías e ferramentas innovadoras, ata impulsar solucións compartidas mediante estratexias participativas que involucren á poboación rural e ao sector produtivo.

PARTICIPADO

A colaboración público-privada desempeña un papel fundamental no desenvolvemento de FIREPOCTEP+, que reúne a unha ampla gama de entidades públicas, universidades, fundacións privadas, centros tecnolóxicos e diversas institucións comprometidas. Esta alianza estratéxica reflicte o compromiso compartido para a preservación ambiental, o fortalecemento da prevención de incendios forestais e a revitalización de áreas rurais.

En concreto, FIREPOCTEP+ está integrado por un total de 7 administracións públicas, 5 polos universitarios e 2 fundacións de carácter privado e un centro tecnolóxico de vangarda. Ademais, conta co apoio de 2 socios sen financiamento. A sinerxia entre os beneficiarios ofrece un enfoque integral e multidisciplinario, promovendo a eficacia e a sustentabilidade das accións emprendidas neste proxecto transfronteirizo.

Cun orzamento aproximado de 157.600,57 euros, coordinamos o Grupo de Traballo 6 (GT6) de Visibilidade, transparencia e comunicación, que ten como obxectivo comunicar e sensibilizar sobre os resultados de FIREPOCTEP+, así como maximizar a visibilidade do proxecto facilitando con redes, proxectos e iniciativas existentes para promover unha transferencia de coñecementos eficaz e eficiente.

Ademais, participamos tamén no Grupo de Traballo 4 (GT4) de Cocreación de solucións innovadoras e proxectos intelixentes; capacitación, capitalización e sustentabilidade financeira, co obxectivo de impulsar a innovación aberta na área transfronteiriza permitindo mellorar as capacidades e coñecementos dos axentes locais e a atracción de talento á rexión POCTEP.

ESTRATEXIAS EUROPEAS

Este proxecto innovador posiciónase en resposta directa aos desafíos identificados polo novo Programa Operativo POCTEP 2021-2027, recoñecendo os incendios forestais extremos como un dos riscos naturais de maior importancia no espazo de cooperación.

FIREPOCTEP+ alíñase coas accións delineadas no Pacto Verde Europeo, enfocándose na mitigación da biodiversidade e o seu impacto no cambio climático. Ademais, a visión transfronteiriza de FIREPOCTEP+ persegue os obxectivos da Estratexia Común de Desenvolvemento Transfronteirizo (ECDT) que resalta claramente entre as súas prioridades a necesidade de reforzar a coordinación dos recursos fronteirizos relacionados coa protección civil e adaptar os protocolos de acción de emerxencias a ambos os dous lados da fronteira.