Conectamos talento e oportunidades a través dos nosos portais de bolsas e emprego. Rexístrate e forma parte da maior comunidade galega centrada no impulso da inserción laboral de estudantes e titulados universitarios, así como titulados de formación profesional.

subscríbete ao noso
boletín de talento y becas

Accede ao noso portal
de prácticas formativas

Visita o noso portal
de emprego

Nosas prácticas formativas

  • Becarios 2022
  • 3.483
  • 87.15% satisfacción
  • Empresas 2022
  • 1.870
  • 93.49% satisfacción

01

Estancias de prácticas en empresas de diversos sectores, para complementa-la súa formación universitaria.

Formación práctica de titulados en Formación Profesional co fin de acerca-los ó entorno laboral.

02

03

Programa de bolsas para alumnos que superaron a metade dos créditos dos que constan os seus estudios.

Impulsa-la implantación da Formación Profesional Dual en Galicia

04

05

Programa de bolsas de estudantes de Formación Profesional

01

Estancias de prácticas en empresas de diversos sectores, para complementa-la súa formación universitaria.

Formación práctica de titulados en Formación Profesional co fin de acerca-los ó entorno laboral.

02

03

Programa de bolsas para alumnos que superaron a metade dos créditos dos que constan os seus estudios.
Impulsa-la implantación da Formación Profesional Dual en Galicia

04

05

Programa de bolsas de estudantes de Formación Profesional

01

Estancias de prácticas en empresas de diversos sectores, para complementa-la súa formación universitaria.

02

Formación práctica de titulados en Formación Profesional co fin de acerca-los ó entorno laboral.

03

Programa de bolsas para alumnos que superaron a metade dos créditos dos que constan os seus estudios.

04

Impulsa-la implantación da Formación Profesional Dual en Galicia

05

Programa de bolsas de estudantes de Formación Profesional

Queres ser +PRO?

Nuestro programa
de habilidades transversales

Talento, futuro e oportunidades. Toma boa nota!


Asinamos un acordo coa Xunta para a xestión da cotización das prácticas de Formación Profesional


Webinar gratuíto de Excel para bolseiros FEUGA

Contacte connosco