Becas

Titulados FP – PBFP

Experiencia e eficacia na captación de compañías colaboradoras, así como na búsqueda dos mellores bolseiros

A ordenación da ensinanza reglada en toda a súa extensión (niveis e grados, modalidades e especialidades) e, entre elas, a coordinación dos servicios de orientación educativa e profesional no sistema educativo non universitario, correspóndelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia.

En particular, a Subdirección Xeral de Formación Profesional encárgase de potenciar la inserción laboral do alumnado que cursa ensinanzas de formación profesional e fomento do espíritu emprendedor. Tamén de impulsar as relacións entre os responsables de formación, do emprego e da producción, mediante plans de información e establecementos de convenios.

%

Contratados

%

Satisfacción

Empresas

Bolseiros

%

Satisfacción

* Experiencia valorada como excelente, moi boa ou boa. Datos de 2023

%

Contratados

Empresas

%

Satisfacción

Bolseiros

%

Satisfacción

 

Destinatarios

Titulados de centros de formación profesional públicos de grado medio ou superior.

Menores de 31 años.

Título obtido nun centro de FP público.

Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.

Sen experiencia.

 

Os solicitantes deberán inscribirse no Servicio Público de Emprego.

Condicións

Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.

As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderán ostenta-la condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu tutor.

 

Real Decreto 1493/2011.

 

 

Destinatarios

Titulados de centros de formación profesional públicos de grado medio ou superior.

Menores de 31 años.

Título obtido nun centro de FP público.

Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.

Sen experiencia.

 

Os solicitantes deberán inscribirse no Servicio Público de Emprego.

Condicións

Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.

As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderán ostenta-la condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu tutor.

 

Real Decreto 1493/2011.

 

Para solicitar unha bolsa, ou se a túa empresa está interesada no noso programa de bolsas, rexístrate a través do enlace seguinte