BOLSAS

TITULADOS FP – PBFP

Iniciar sesión

Se no ten unha conta de usuario pode rexistrase.

¿Non recorda o seu contrasinal? Recuperala.

Rexistrarse

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ten que ler e aceptar

Iniciar sesión

¿Esquenceu o seu contrasinal?

¿Esquenceu o seu usuario?

Experiencia e eficacia na captación de compañías colaboradoras, así como na búsqueda dos mellores bolseiros

A ordenación da ensinanza reglada en toda a súa extensión (niveis e grados, modalidades e especialidades) e, entre elas, a coordinación dos servicios de orientación educativa e profesional no sistema educativo non universitario, correspóndelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia.

En particular, a Subdirección Xeral de Formación Profesional encárgase de potenciar la inserción laboral do alumnado que cursa ensinanzas de formación profesional e fomento do espíritu emprendedor. Tamén de impulsar as relacións entre os responsables de formación, do emprego e da producción, mediante plans de información e establecementos de convenios.

0
Bolseiros
0
%
Satisfacción
0
%
Contratados
0
Empresas
0.01
%
Satisfacción

* Experiencia valorada como excelente, moi boa ou boa. Datos de 2020

DESTINATARIOS

Titulados de centros de Formación Profesional gallegos de grado medio ou superior.

Menores de 31 anos.

Título obtido nun centro de FP galego.

Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.

Sen experiencia.

O solicitantes deberán inscribirse no Servicio Público de Emprego de Galicia.

CONDICIÓNS

Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.

As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderá ostentar a condición de responsable das mesmas, estando en todo intre supervisado e controlado polo seu tutor.

Real Decreto 1493/2011.

Para solicitar unha bolsa, ou se a túa empresa está interesada no noso programa de bolsas, rexístrate a través do enlace seguinte.

COMPÁRTEO