BOLSAS

TITULADO UNIVERSITARIOS – PBF

Iniciar sesión

Se no ten unha conta de usuario pode rexistrase.

¿Non recorda o seu contrasinal? Recuperala.

Rexistrarse

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ten que ler e aceptar

Iniciar sesión

¿Esquenceu o seu contrasinal?

¿Esquenceu o seu usuario?

Experiencia e eficacia na captación de compañías colaboradoras, así como na búsqueda dos mellores bolseiros

A formación que aportan á seus alumnos as universidades gallegas tene o mellor complemento nas estancias de prácticas en empresas de diversos sectores.

Trátase de que o recién titulado se aproxime ó mundo laboral para prepara-la súa futura incorporación ó mesmo, ademáis de acrecentar a súa base formativa mediante o contacto con profesionais.

0
Bolseiros
0
%
Satisfacción
0
%
Contratados
0
Empresas
0.01
%
Satisfacción

* Experiencia valorada como excelente, moi boa ou boa. Datos de 2020

DESTINATARIOS

Titulados universitarios de grado medio ou superior.

Menores de 31 años.

Título obtido nunha das 3 universidades galegas.

Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.

Sen experiencia.

Os solicitantes deberán inscribirse no Servicio Público de Emprego de Galicia.

CONDICIÓNS

Beca mínima a xornada completa: 612 €.

As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderán ostenta-la condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu tutor.

Real Decreto 1493/2011.

Para solicitar unha bolsa, ou se a túa empresa está interesada no noso programa de bolsas, rexistrate a través do enlace seguinte.

COMPÁRTEO