Becas

Estudiantes Universitarios – PBE

Experiencia e eficacia na captación de compañías colaboradoras, así como na búsqueda dos mellores bolseiros

O Programa de Bolsas para Estudiantes diríxese a aqueles alumnos que preferentemente superaon a metade dos créditos de que constan os seus estudios. O obxetivo é conseguir profesionais cunha visión real dos problemas que afrontan as empresas e preparar a súa incorporación futura a éstas.

A participación dos alumnos nas compañías terá unha duración mínima de dos meses e máxima de doce, nos que permañecen baixo a supervisión dun tutor

%

Satisfacción

Empresas

Bolseiros

%

Satisfacción

* Experiencia valorada como excelente, moi boa ou boa. Datos de 2022

Empresas

%

Satisfacción

Bolseiros

%

Satisfacción

 

Destinatarios

Matriculados no sistema universitario español, co 50% dos créditos superados.

Menores de 31 años.

Condicións

Bolsa mínima a xornada completa: 557 €.

As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderán ostenta-la condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu tutor.

 

Real Decreto 1493/2011.

 

 

Destinatarios

Matriculados no sistema universitario español, co 50% dos créditos superados.

Menores de 31 años.

Condicións

Bolsa mínima a xornada completa: 557 €.

As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderán ostenta-la condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu tutor.

 

Real Decreto 1493/2011.

 

Para solicitar unha bolsa, ou se a túa empresa está interesada no noso programa de bolsas, rexístrate a través do enlace seguinte