Modalidad

Presencial

Duración

Fecha límite de inscripción

Lugar

Centro Social Caixanova. Policarpo Sanz, 24-26, Vigo

Importe

Gratis

9:00.- Recepción e entrega de documentación

9:30.- Apertura do acto

Paloma Rueda Crespo, Directora da Fundación CETMAR. Consellería do Mar.
José Lino Comesaña Calvo. Subdirector de Caixanova e director do Instituto de Desarrollo Caixanova.
Francisco Javier Pereiro Pérez. Director xeral de FEUGA.

10:00.- O anteproxecto de Lei de Pesca sostible. Novo marco regulador para a pesca en España.

Isabel Artime García. Subdirectora xeral de Asuntos Xurídicos do Medio Mariño.

10:40.- Innovación e competitividade na distribución de peixe. A experiencia dende a gran distribución.

Javier González Sampedro. Director de Relacións Institucionais de Vegalsa-Eroski.

11:10.- Pausa – café.

11:30.- Axudas e novo escenario de financiamento da I+D para o sector marítimo.

Elena Calzado. Xefa de proxectos Pescaplus. Fundación Innovamar.

SOSTEIMAR- SOSTENIBILIDADE E INNOVACIÓN NO MAR

12:00.- Innovacións tecnolóxicas para a refrixeración nos barcos de pesca. Desenvolvemento de novas cubas para atuneiros e melloras nos sistemas de xeo líquido.

Narciso Argones. Xerente de KINARCA S.A.U.
José Fernández Seara. Catedrático da área de Máquinas e Motores Térmicos, Universidade de Vigo.

12:30.- Explotación sostible da vexetación mariña.

Antonio Muiños. Xerente de Porto-Muiños.
Javier Cremades. Facultade de Ciencias, Universidade de A Coruña.

13:00.- Desenvolvemento de vacinas para acuicultura.

Laboratorios HIPRA.
Ysabel Santos,. Área de Microbioloxía, Universidade de Santiago.

13:30.- Peche da xornada

A Lonxa de Innovación do Mar, que se celebrará o vindeiro 01 de decembro, no Centro Social Caixanova de Vigo, está organizada pola Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) en colaboración coa Fundación Innovamar e o Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR, no marco das súas actividades de promoción da I+D+i no sector marítimo, financiadas polo Ministerio de Ciencia e Innovación (Fondos FEDER), Instituto Galego de Promoción Económica-IGAPE (Fondo Social Europeo) e Caixanova. O programa da sesión inclúe a participación de expertos con ampla experiencia no financiamento de proxectos da I+D+i, os beneficios que ofrece a I+D+i colaborativa, así coma a capacidade de ecoinnovación e ecoeficiencia para o sector. Estes expertos abordarán os temas a tratar de forma clara e concisa, aportando casos de éxito para cada tema.