COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN

PROXECTOS EUROPEOS

COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN

Iniciar sesión

Si no tiene una cuenta de usuario puede registrarse.

¿No recuerda su contraseña? Recuperarla.

Crear cuenta

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ha de leer y aceptar.

Iniciar sesión

¿Olvidó su contraseña?

¿Olvidó su usuario?

Acercar os resultados ós stakeholders e á sociedade en xeral

A comunicación e difusión de resultados ten uhna relevancia cada vez maior nos diferentes programas europeos de I+D+i. A finalidade é trasmitir de xeito efectivo novo coñecemento ó público obxetivo, xa sexan investigadores, responsables políticos ou da administración, profesionais ou usuarios finais… Cada un destes públicos ten necesidades, hábitos e intereses diferentes, polo que é necesario crear estrategias de difusión e comunicación adaptadas e específicas.

Transformamos ideas complexas en mensaxes simples, claros e atractivas

Desenamos e implementamos plans de difusión e comunicación eficaces e adaptados ás necesidades e características de cada proxecto, identificando as canles e estratexias idóneas que permitan unha comunicación impactante e unha transferencia de resultados de calidade.

Proxectos nos que participamos:

 • IMPAQT
  Sistema de xestión intelixente para acuicultura multitrófica integrada
 • AFINET
  Red de Innovación Agroforestal
 • TROPICSAFE
  Enfermedades bacterianas transmitidas por insectos en cultivos perennes tropicais e subtropicais
 • PAThOGEN
  Programa formativo para a mellora do coñecemento e a xestión dos virus da vid

PLAN DE COMUNICACIÓN E/OU DIFUSIÓN

Análise do entorno e do sector, definición de obxetivos, identificación de públicos e audiencias clave. Definición e execución da estratexia adaptada á mensaxe, canles e audiencia. Monitorización da estratexia mediante o diseno de sistemas de control áxiles baseados en indicadores.

COMUNICACIÓN DE CALIDADE

Elaboración de contidos orixinais, infografías gráficos e vídeos adaptados ás diferentes canles e perfís da audiencia. Deseno e implementación de campañas de comunicación. Producción de materiais corporativos: logotipo, manual de estilo, folletos informativos, pósters, infografías, newsletter, fichas de innovación, presentacións, etc.

DIFUSIÓN DO IMPACTO

Coordinación na producción e publicación de contidos técnicos e científicos. Organización de eventos áxiles e dinámicos, como seminarios ou workshops, para a transferencia de resultados do proxecto e a promoción de networking.

DISEÑO WEB E PRESENCIA ONLINE

Deseno e xestión de sitios web responsive, aplicacións interactivas, plataformas online e outras ferramentas online de networking. Xestión integral de redes sociais.

FORMACIÓN E EDUCACIÓN

Implementación de metodoloxías formativas de capacity building e desenrolo de aptitudes adaptados a cada programa de financiamento europeo (Erasmus +, H2020, Interreg….). Deseno e desenrolo de sesións formativas especificas online e presencial. Producción de materiais de fácil comprensión para usuarios finais: webinarios, vídeos demostrativos, módulos de formación, unidades didácticas.

¿Buscas un socio para a comunicación e difusión de resultados do teu proxecto?
¿Necesitas unha metodoloxía formativa para transferir os resultados ós end-users?