Deseñamos e desenvolvemos proxectos innovadores e de vangarda, adaptados ás necesidades e retos das institucións públicas e entidades educativas e de investigación

 

Programas formativos estratéxicos

orientados a transformar e optimizar a dirección e xestión de centros de investigación.

 

Instrumentos colaborativos de fomento e apoio á investigación

enfocados a xerar sinerxías e mellorar o posicionamento institucional.

 

Estudos de prospectiva e análises de tendencias

orientados á definición e caracterización competencial de novos perfís profesionais.

Análises benchmark nacionais e internacionais

de titulacións e elaboración de propostas de novos títulos.

 

Programas formativos estratéxicos

orientados a transformar e optimizar a dirección e xestión de centros de investigación.

 

Instrumentos colaborativos de fomento e apoio á investigación

enfocados a xerar sinerxías e mellorar o posicionamento institucional.

 

Estudos de prospectiva e análises de tendencias

orientados á definición e caracterización competencial de novos perfís profesionais.

Análises benchmark nacionais e internacionais

de titulacións e elaboración de propostas de novos títulos.

Casos de éxito

Coñece a nosa actualidade

Contacte connosco

Estás a buscar un colaborador para desenvolver un proxecto innovador no ámbito educativo, estudos de prospectiva ou análises de tendencias para a definición de novos perfís profesionais, ou definir marcos estratéxicos e liñas de actuación no ámbito universitario e de investigación?

Correo electrónico: formacion@feuga.es
Teléfono: 981534180 ext. 105