Centro de Experimentación e desenvolvemento de negocio

Buscamos facilitar o desenvolvemento e o crecemento de compañías de base tecnolóxica, de iniciativas que fomenten o emprendimiento sobre unha plataforma innovadora

A sede central de FEUGA de Santiago de Compostela acolle o noso Centro de Experimentación e Desenrolo Empresarial (CEDE) a disposición de aqueles emprendedores que queiran poñer en marcha a súa idea de empresa.

As nosas instalacións están preparadas para recibir a que cree unha empresa que explote un produto ou preste un servizo a partir dunha actividade de investigación ou do coñecemento adquirido nas universidades e outros centros científico-tecnolóxicos. Son idóneas, por exemplo, para respaldar o nacemento e consolidación de spin-off surxidas do ámbito universitario.

A estancia máxima na incubadora é de tres años. Para optar a ela o emprendedor presentará un proxecto, de xeito que poda ser analizado e se determine a súa viabilidade.

Membros

Solicita un espazo

Se desexas solicitar un espazo no CEDE de FEUGA, descarga o formulario seguinte para presentarnos o teu proxecto

Solicitar