Becas

 
PBFP TITULADOS FP

A ordenación do ensino regulada en toda a súa extensión (niveis e graos, modalidades e especialidades) e, entre elas, a coordinación dos servizos de orientación educativa e profesional no sistema educativo non universitario, correspóndelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

En particular, a Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relacións con Empresas encárgase de potenciar a inserción laboral do alumnado que cursa ensinanzas de formación profesional e fomento do espírito emprendedor. Tamén de impulsar as relacións entre os responsables de formación, do emprego e da produción, mediante plans de información e establecementos de convenios.

Por outra parte, a Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA) promove dende a súa creación, como un dos seus eixes prioritarios, a formación práctica de persoas tituladas e estudantes do Sistema Universitario Galego (SUG) a través de Programas de Bolsas de Formación (PBF e PBE) co fin de achegar as persoas recén tituladas e estudantes ao ámbito laboral.
Observaci贸ns

  • Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.
  • As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderá ostentar a condición de responsable destas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu titor.
  • Real Decreto 1493/2011.

Datos de contacto

FEUGA Santiago de Compostela
feugabecas@feuga.es
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Vida
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981 534 180 Fax 981 524 351Programa Despega

Solicitude

Credencial inicial

Dereitos, plan e acordo

Cuestionario de seguimento

Solicitude de pr贸rroga

Cuestionario de avaliaci贸n final titor

Cuestionario de avaliaci贸n final bolseiro

Descripci贸n e bases do programa

Joomla extension by ShellManager

Fundaci贸n Empresa Universidad Gallega
R煤a Lope G贸mez de Marzoa s/n
Campus Vida
15705 Santiago de Compostela (A Coru帽a)
Tlf. 981 534 180. Fax 981 524 351
feuga@feuga.es

Sede Vigo
脕rea Comercial - Local A9
Campus Uni. Lagoas Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tlf. 986 469 110. Fax 981 524 351
feugavigo@feuga.es

Sede A Coru帽a
Centro Universitario de Riazor
R煤a Almirante L谩ngara, s/n
15011 A Coru帽a
Tlf. 981 250 903. Fax 981 524 351
feuga@feuga.es