Feuga

Vantaxes de asociarse

 

A nómina de patrones de FEUGA abarca unha amplia relación de institucións públicas e privadas, entidades e empresas. Unas gozan do prestixio de longas e exitosas traxectorias empresariais, consolidadas como referentes nos principales sectores productivos da nosa comunidade. Outras, son máis xóvenes ou de recente creación, pero de primeira fila na súa esfera de actividade.

O seu denominador común é que valoran e recoñecen a I+D+i como factor irrenunciable para mellorar a productividade, competitividade, crecimento e beneficio económico das súas empresas ou entidades.

Ven a FEUGA como aposta segura e o seu millor aliado, gracias o exhaustivo coñecemento e cercanía aos grupos de investigación universitarios, e máis de 30 anos de experiencia na xestión exitosa das relacións empresa-universidade, para realizar proxectos de I+D+i colaborativos ou implantar, mellorar, xestionar, certificar ou financiar a innovación empresarial. 

 

Ventaxas de asociarse

  • Acceso inmediato e directo, cun solo interlocutor, a toda a cartera tecnolóxica do SUG.
  • Estudio pormenorizado e individualizado (por cada empresa ou sector) de necesidades, potencial e oportunidades de desenrolo empresarial mediante a innovación tecnolóxica.
  • Catálogos tecnolóxicos a medida e en propia porta coa relación completa da oferta investigadora e tecnolóxica adaptada ás líñas de producción, innovación ou potencial tecnolóxico específico.
  • Contacto, interlocución directa e apoio de grupos ou investigadores do SUG.
  • Actuación como "business angel".
  • Información, asesoramiento xestión de ayudas ou ventaxas fiscais ao I+D+i.
  • Facilidades para incorporar estudiantes universitarios e titulados recientes, tanto universitarios como de FP, cun alto grado de capacidade, aptitudes e cualificación.
  • Posta a disposición de espacios e infraestructuras dotados da tecnoloxía necesaria para desenrolar unha amplia gama de actividades empresariais, tales como presentacións, celebración de reunións, conferencias, xornadas, actividades formativas, con importantes descontos no seu prezo.

 

 

Descargar Solicitud Descargar Solicitude Admisión de membro patrono

 

 

Fundación Empresa Universidad Gallega
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
Campus Vida
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf. 981 534 180. Fax 981 524 351
feuga@feuga.es

Sede Vigo
Área Comercial - Local A9
Campus Uni. Lagoas Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tlf. 986 469 110. Fax 981 524 351
feugavigo@feuga.es

Sede A Coruña
Centro Universitario de Riazor
Rúa Almirante Lángara, s/n
15011 A Coruña
Tlf. 981 250 903. Fax 981 524 351
feuga@feuga.es